Rehabiliterende interventioner

Tidlig træning efter svær traumatisk hjerneskade

Projektet har til formål at undersøge om det er muligt at gennemføre tidlig træning efter svær traumatisk hjerneskade. Desuden undersøger vi forskellige effektmål, tidlig funktion, selvstændig funktion og vågenhed samt kroppens evne til at regulere blodtrykket når man går fra liggende til stående stilling. Positive og negative effekter af træningen undersøges ligeledes gennem et systematisk litteraturstudie.

Projektgruppen består af Christian Gunge Riberholt, Markus Harboe Olsen, Christian Søndergaard, Christian Gluud, Janus Jakobsen, Jane Lindschou, Ronan Berg, Jesper Mehlsen og Kirsten Møller. 

Tidlig og effektiv genoptræning af synkefunktion hos patienter med svær traumatisk hjerneskade

- National forskning inden for højt specialiseret neurorehabilitering skal føre til vellykket fravænning fra respirator og trakeal intubation

Formålet med ph.d.-projektet er systematisk udvikling og evaluering af en tidlig genoptræning af dysfagi, (nedsat evne til at spise, drikke og synke), og beskyttelse af luftveje. Interventionen skal føre til at patienter med svær traumatisk hjerneskade og trakeostomi hurtigere kan få fjernet trakealtuben (dekanylering). Interventionen udvikles på baggrund af to studier: et indledende systematisk review og et databasestudie som har til formål at identificere signifikante kliniske faktorer, som enten fremmer eller hæmmer sikker og effektiv dekanylering. Effekten af genoptræningen afprøves i et efterfølgende randomiseret kontrollet pilotstudie.

Projektgruppen består af Derek John Curtis og Signe Janum Eskildsen

Kontraktur og tonus

Patienter med neurologisk skade kan opleve reduceret ledbevægelighed, såkaldt kontraktur, som opstår på baggrund af ændring i muskelspænding og vævsforandring omkring leddet. I nogle tilfælde kan det have stor betydning for patientens mulighed for at vende tilbage til et liv hvor de selv klarer dagligdagen. Forskningsprogrammet har til formål at afprøve forskellige målemetoder til måling af vævsstivhed og derefter anvende målemetoderne i studier som undersøger forebyggelse af kontraktur.

Projektgruppen består af Derek Curtis, Ingrid Poulsen, Bo Biering-Sørensen, Fin Biering-Sørensen, Berit Matras Rasmussen, Susanne Baagøe, Beth Hærstedt Olsen

Patient Centered Care

Vi er i planlægningsfasen af et forskningsprogram i rammen af Fundamentals of Care (FOC). Et af elementerne i FOC er patient centered care og betydningen af at arbejde patient centreret vil blive undersøgt i dette projekt. Den overordnede metodologiske tilgang er Complex Interventions.  

Projektgruppen består af Ingrid Poulsen og Tove Lindhardt  

Smertevurdering

Vi har udviklet en skala til måling af smerter hos patienter med nedsat bevidsthedstilstand. Vi er i gang med en interrater-reliabilitetsmåling af skalaen og efterfølgende skal vi arbejde med interventionsprojekter til at forebygge og behandle smertetilstande hos patienter med svær hjerneskade.

Projektgruppen består af Ingrid Poulsen, Rikke Guldager, Marianne Eskildsen, Laura Krone Larsen, Pernille Reck Miller, Grete Andersen, Lena Aadal, John Whyte 


Redaktør