Henvisningskriterier til ambulatoriet

Ambulant hjerneskaderehabilitering ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehablitering for patienter med erhvervet hjerneskade.

Hvem kan henvise

Henvisning skal ske fra egen læge, praktiserende speciallæge eller andre hospitalsafdelinger (eventuelt på foranledning af kommunale samarbejdspartnere). Henvisning skal sendes via den Centrale Visitation (CVI) CVI SYD. 

> Se visitationsmeddelelse

 

 Pjecer

 

 

Redaktør