Patientens team

Hver patient får tilknyttet et tværfagligt team, som vil være de gennemgående behandlere under hele indlæggelsen.

Når de faste teammedlemmer ikke er til stede i klinikken, vil det øvrige personale bestræbe sig på at arbejde med patienten efter teamets retningslinjer​.

 Teamet består af

  • En læge
  • En sygeplejerske
  • En social- og sundhedsassistent
  • En fysioterapeut
  • En ergoterapeut
  • En neuropsykolog
Andre faggrupper
Klinikkens ​øvrige fagpersoner deltager, når patienten har brug for det. Det kan f.eks. være:

  • En talepædagog
  • En socialpædagog
  • En socialrådgiver
  • En lærer
Redaktør