Patientens team

​Patienter på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering /Traumatisk Hjerneskade får tilknyttet et tværfagligt under hele indlæggelsen. 

Hver patient får tilknyttet et tværfagligt team, som vil være de gennemgående behandlere under hele indlæggelsen.

Når de faste teammedlemmer ikke er til stede i klinikken, vil det øvrige personale bestræbe sig på at arbejde med patienten efter teamets retningslinjer​.

 Teamet består af

  • En læge
  • En sygeplejerske
  • En social- og sundhedsassistent
  • En fysioterapeut
  • En ergoterapeut
  • En neuropsykolog
Andre faggrupper
Klinikkens ​øvrige fagpersoner deltager, når patienten har brug for det. Det kan f.eks. være:

  • En talepædagog
  • En socialpædagog
  • En socialrådgiver
  • En lærer
Læs mere om patientens behandlingensforløb i Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade.
Redaktør