Når patienten udskrives

​​​

Planlægning af udskrivelsen

Teamet planlægger udskrivelsen i et samarbejde med patient, pårørende og hjemkommunen. Ved udskrivelsen udarbejdes en statusbeskrivelse, som kan bruges som udgangspunkt for den videre træning.

Udskrivelsen kan ske enten til et hospital i patientens lokalområde, til hjemmet eller til en genoptræningsinstitution.

Opfølgning

Patienten bliver indkaldt til en opfølgningssamtale i klinikken​, et år efter hjerneskadens opståen. Et team foretager en aktuel vurdering af patientens genoptræning. Det er, så vidt muligt, patientens tidligere team, der er til stede ved opfølgningen.​​​
Redaktør