Behandlingsforløbet

Teammøde 

Med ca. fire ugers interval vil der efter patientens indlæggelse blive afholdt et teammøde, hvor det tværfaglige team deltager sammen med de nærmeste pårørende, og eventuelt en repræsentant fra patientens hjemkommune.

På teammøderne gennemgås patientens aktuelle tilstand, og teamet fremlægger planen for den kommende periode. Patienten deltager selv, når tilstanden gør det muligt.

Tidligt i forløbet orienteres patientens hjemkommune, om patientens indlæggelse, så de kan tage stilling til, hvornår de skal deltage i forløbet.

Behov for samtale, uden for de faste teammøder, aftales med teamet.

Indlæggelsens varighed
Man kan ikke forudsige, hvor lang indlæggelsen vil vare, men den vil som regel vare flere måneder.

I nogle få tilfælde kan patienten klare sig med et kortere ophold på en til to måneder.​
Redaktør