Telefonisk rådgivningsfunktion

Tilbud til praktiserende læger, speciallæger, hjerneskadekoordinatorer og andet kommunalt sundhedsfagligt personale i Østdanmark, Grønland og Færøerne om telefonisk rådgivning om konkrete problematikker for patienter med erhvervet hjerneskade.

Telefonisk rådgivningsfunktion

Det er ikke et krav, at patienten har været indlagt på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade for at gøre brug af dette tilbud.

Rådgivningsfunktionens fagområder: Sygepleje, logopædi, neuropsykologi, ergoterapi, fysioterapi, socialrådgivning samt lægefaglige problematikker.

Du kan ringe til ambulatoriets lægesekretær på telefon 38 62 11 08 dagligt mellem kl. 8-15. Sekretæren videreformidler kontakten til relevante faggrupper, som vil ringe tilbage inden for tre arbejdsdage. Vi beder dig oplyse borgerens/patientens problematik, uden at personfølsomme informationer videregives.

Beskrivelse af projekt Udgående Funktion

På baggrund af Sundhedsstyrelsens Servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med hjerneskade i 2017 har klinikken fået bevilliget midler til projekt "Udgående funktion" med henblik på forsøg med udgående funktioner. De udgående funktioner er delt op i tre spor:

Spor 1: Kompetenceudviklingsforløb af kommunalt personale der leverer genoptræning på avanceret niveau til voksne med erhvervet hjerneskade

Spor 2: Udgående funktion er et tilbud om rådgivning ifm. patientforløb med særlig kompleks problematik via udgående team

Spor 3: Telefonisk rådgivningsfunktion er et tilbud om telefonisk rådgivning i forbindelse med problematik i patientforløb

Projektets spor 3 er et tilbud til kommunalt sundhedsfagligt personale i Østdanmark samt Grønland og Færøerne om telefonisk rådgivning angående konkret problematik for borger/patient.  Tilbuddene i spor 1 og 2 er udelukkende forbeholdt udvalgte projektkommuner.

Projektet afsluttes og afrapporteres til Sundhedsstyrelsen ultimo 2020.

Redaktør