Om ambulatoriet

Ambulatoriet ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering modtager patienter med erhvervet hjerneskade

Formålet med ambulatoriet 

Patienter med erhvervet hjerneskade kan henvises til tværfaglig vurdering af rehabiliteringsbehov, patientens samlede livssituation og specialiseret behandling. Der kan henvises til vurdering mhp. udarbejdelse af tværfaglige specialiserede genoptræningsplaner. Ambulatoriet kan desuden yde kortere tværfaglige rehabiliteringsforløb.

Tidligere indlagte patienter følges livslangt mhp. behandling, kvalitetsudvikling og forskning.

​Hvem kan henvise

Egen læge, speciallæge samt andre hospitalsafdelinger.​
Redaktør