Henvisningskriterier

Ambulant hjerneskaderehabilitering ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehablitering for patienter med erhvervet hjerneskade.​

Hvem kan henvise

Henvisning skal ske fra egen læge, speciallæge eller andre hospitalsafdelinger (eventuelt på foranledning af kommunale samarbejdspartnere). Henvisning skal sendes via den Centrale Visitation (CVI) CVI SYD. 

Formålet med ambulatoriet

Patienter med påvist erhvervet hjerneskade kan henvises til tværfaglig vurdering af rehabiliteringsbehov, patientens samlede livssituation og specialiseret behandling. Der kan henvises til vurdering med henblik på udarbejdelse af tværfaglige specialiserede genoptræningsplaner.​ Tidligere indlagte patienter følges med henblik på behandling, kvalitetsudvikling og forskning.

​Målgruppe 

I ambulatoriet kan vi modtage patienter med nedsat funktionsevne efter moderat til svær hjerneskade: 
 • Traumatisk hjerneskade.
 • Apopleksi
 • Subaraknoidal blødning (SAH)
 • Metabolisk encephalopati (f.eks. toksisk eller følger efter anoxi ifm. hjertestop)
 • Følger efter meningitis/encephalitis/hjernetumorer
 • Følger efter aneurismer / AV malformationer
​ 

​​Typiske problemstillinger

 • Kognitive, adfærdsmæssige eller emotionelle problemer.
 • Dysfagi: Vanskeligheder ved at synke eget mundvand, nedsat spise/drikke-funktion, mistanke om aspiration eller hvor der er funktionsmæssige ernæringsproblemer. Evaluering af synkefunktionen vil ofte ske via en fiberoptisk endoskopi (FEES) samt en klinisk undersøgelse af de facio-orale funktioner.
 • Spasticitet, dystoni som er smertefuld og/eller hvor der er risiko for udvikling af kontrakturer, og hvor ovennævnte kan medføre funktionshindring i forhold til dagligdags aktiviteter og hygiejne. Behandling kan f.eks. være i form af botulinum toxin, udarbejdelse af individuelle hvileskinner og udarbejdelse af genoptræningsplan med henblik på samtidig træning. 
 • Moderat til stor kompleksitet i patientens problemer. F.eks. ved komorbiditet med psykiatri/hjerneskade eller misbrug/hjerneskade.
 • Nedsat bevidsthedsniveau, herunder vegetativ og - minimal bevidsthedstilstand, hvor der er behov for vurdering af bevidsthedsniveau.
 • Påvirket kommunikation/adfærd i kommunikation. F.eks. udredning af de kognitive kommunikationsforstyrrelser som i højere grad handler om adfærden i kommunikationen (som følge af fx eksekutive vanskeligheder og hvor udredningen derfor skal ske sammen med neuropsykologen) end om en sproglig forstyrrelse. Desuden udredning af kommunikationsmuligheder hos den minimalt bevidste patient.
 • Neurogene smerter ved f.eks. speciallæge og fysioterapeut, hvor smerter er komplikation efter moderat til svær hjerneskade.

Optageområde 

Det samlede optageområde for ambulatoriet for Klinik for Højt Specialiseret Neurorehablitering​/​Traumatisk Hjerneskade er Østdanmark. (Region Hovedstaden og Region Sjælland).


Ambulatoriet har samarbejde med Ungeprojektet, RH/Glostrup.
Henvendelse til:​Redaktør