​​

Patologiafdelingen - kort fortalt

​Her kan du læse mere om Patologiafdelingen. 

​​Patologiafdelingen på Hvidovre Hospital er blandt landets største. 

Afdelingen servicerer de kliniske afdelinger på Hvidovre Hospital, Amager Hospital og Glostrup Hospital samt praktiserende læger og praktiserende speciallæger (undtagen dermatologer) i Region Hovedstaden, der har et befolkningsgrundlag på over 1,6 millioner.

Samarbejdspartnere

Afdelingen har et tæt samarbejde med hospitalets Gastroenhed og Klinisk Forskningsafdeling og deltager i det tværfaglige team for kolorektalcancer, ligesom afdelingen betjener registret for Heriditær Nonpolypose Colorectalcancer (HNPCC) i region øst.

Herudover forestår Patologiafdelingen screening for livmoderhalskræft i Region Hovedstaden (med væskebaseret cytologi og HPV-test samt automatiseret præscreening samt computervejledt mikroskopi/diagnostik).

Læs mere om screening for livmoderhalskræft.  

Akkrediteret efter Den Danske Kvalitets Model og internationale standard

I 2012 er afdelingen blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitets Model. 

Tidligere er afdelingen blev akkrediteret af Joint Commission International. ​

​Afdelingen som uddannelsessted

Afdelingen deltager i undervisningen af medicinstuderende ved Københavns Universitet, sektion IV og har 1 professor, 1 A-lektor og 1 B-lektor.
Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af speciallæger i patologisk anatomi og i uddannelsen af bioanalytikere. 

Afdelingen har ingen direkte patientkontakt

Patologiafdelingen har ikke direkte patientkontakt, men henviser vedrørende svar på vores diagnostik til prøvetagende læge eller afdeling. Eneste undtagelse er vores telefonservice til kvinder, der er inviteret til at deltage i screeningen for livmoderhalskræft.
Redaktør