Organisation

​Patologiafdelingen er opdelt i tre søjler med hvert sit funktionsområde. 

Afdelingsledelsen i Patologiafdelingen refererer til Hospitalsdirektionen.
Se kontaktoplysninger på afdelingsledelsen​. 

Søjleopdeling

Afdelingen er opdelt i tre søjler med hver sit funktionsområde og understøttes af otte stabsfunktioner i laboratoriet.   

Arbejdsopgaverne i de tre søjler er:

 • Søjle 1 omfatter histologi (vævsprøver) og cytologi (celleprøver) inden for gynækologi inklusiv screeningsundersøgelsen for livmoderhalskræft i Region Hovedstaden.
 • Søjle 2 omfatter histologi (vævsprøver) og cytologi (celleprøver) inden for gastroenterologi, hepatologi, dermatologi, ortopedi, hæmatologi, bløddelsvæv, lungepatologi. 
 • Søjle 3 omfatter et molekylærpatologisk laboratorium, der er etableret ultimo 2009 i samarbejde med hospitalets Kliniske Forskningscenter. Formålet er et tæt diagnostisk og forskningsmæssigt samarbejde om molekylær cancerdiagnostik og nye HPV-analyser.

Den faglige ledelse i hver sølje består af en søjleoverlæge i søjle 1 og 2, en molekylærbiolog i søjle 3 samt 2 afdelingsbioanalytikere og 8 faglige koordinatorer i laboratoriet.

Afdelingsbioanalytikerne er ansvarlige for personaleledelsen af bioanalytikerne i de tre søjler.

Otte stabsfunktioner

 • Administration af screening for livmoderhalskræft
  Udsender invitations- og rykkerbreve til de kvinder, der skal have foretaget en undersøgelse og besvarer henvendelser herom.  
 • Arbejdsmiljø
  Sikrer at der er et godt og sikert arbejdsmiljø i afdelingen. Både inden for det fysiske og det psykiske område.
 • Bioanalytikeruddannelse
  Afdelingen er godkendt som klinisk uddannelsessted for bioanalytikere i henhold til studieordning.
 • Laboratoriebetjente
  Varetager opgaverne omkring obduktion og forsendelser af utensilier til praksissektoren.
 • Lederforum
  Råd nedsat af afdelingsledelsen med deltagelse af alle ledelsesslag, til at drøfte aktuelle problemstillinger og opgaver i afdelingen.
 • Præ- og postgraduat lægeuddannelse
  Deltager i uddannelsen af speciallæger inden for patologi samt undervisning af lægestuderende.
 • Sekretariat
  Har kontakten med den øvrige afdeling, andre patologiafdelinger og rekvirenter i forhold til administrative opgaver. Telefonbetjening af henvendelser til afdelingen.
 • Systemadministration
  Løser Patologiafdelingens daglige IT opgaver og understøtter udvikling en af IT-programmer, der er specifikke for Patologiafdelingen.
Redaktør