Ledende overlæge Bettina E. Filtenborg-Barnkob

Ledende bioanalytiker
Lise Bødker
Telefon: 38 62 21 07
Mail: lise.boedker.02@regionh.dk