HORIZON studiet sammenligner HPV screeningsteknikker

​Horizon studiet har sammenlignet 4 kommercielle molekylærdiagnostiske testsystemer til påvisning af HPV virus fra celleprøver. Resultaterne, inklusiv et follow-up studium, kunne ikke udråbe nogen af de deltagende tests til "vinder", men understregede derimod nødvendigheden af at være forsigtig med at satse på en test over alle andre til alle screeningsformål og evt. lade forskellige teknikker supplere hinanden.

Tests for HPV (human papillomavirus) kommer i fremtiden til at spille en stadig større rolle for screeningsindsatsen både herhjemme i Danmark og internationalt. Der findes efterhånden mange kommercielle test-kits (assays) og automatiseringsplatforme til testning for HPV, men der er endnu ikke fuld enighed om, hvilke der er de bedst egnede til lige netop det danske screeningsprogram. 

Med HORIZON projektet har Hvidovre Hospital sammenlignet nogle af de mest brugte HPV tests på markedet.

HPV TESTNING I LIVMODERHALSKRÆFTSCREENING

Årsagen til livmoderhalskræft er infektion med visse typer af HPV. Infektion med de mest kritiske høj-risiko HPV typer kan påvises ved hjælp af kommercielle molekylærbiologiske tests og metoder, der på mange måder er mere følsomme end de traditionelle screeningsteknikker for celleforandringer. 

Derfor bliver det nu overvejet i flere lande, om HPV screening helt skal erstatte de cellebaserede (cytologiske) undersøgelser som primær screeningsmetode for livmoderhalskræft.

Forskellige screeningslaboratorier bruger forskellige assays og platforme til HPV testning; ofte som støtteundersøgelse til cytologien. I nogle henseender bruges HPV testning også som den primære test, bl.a. screening af kvinder over 60, til opfølgende tests efter keglesnit, og som støtteundersøgelse (eller triage) til potentielt kritisk cytologi. 

I den forbindelse er der lavet en del sammenligningsstudier for at finde det bedste HPV assay til formålene, oftest er de kommercielle HPV assays blevet sammenlignet to og to.

HORIZON STUDIET

Ved at indgå i aftaler med producenterne af de kommercielle HPV test-kits har det molekylære patologilaboratorium gennemført HORIZON projektet, der er et uafhængigt sammenligningsstudium af 4 HPV assays udført på restmateriale fra mere end 5000 screeningsprøver i Region Hovedstaden. 

Aftalerne indebærer at producenterne stiller instrumenter og reagenser til rådighed mod, at vi gennemtester og sammenligner assays under rigtige kliniske forhold på screeningsprøver fra en rigtig population.

HORIZON FOLLOW-UP

Med yderliger accept fra Det Videnskabsetiske Kommite blev knap 1400 af de kvinder, der var blevet screenet i HORIZON studiet, inviteret til at deltage i en opfølgning på undersøgelsen, så vi kunne sammenligne data fra HPV screeningerne med kvindernes faktiske status baseret på histologiske (vævsbaserede) undersøgelser – knap 500 valgte at deltage.

Resultaterne af HORIZON studiet har effektivt beskrevet fordele og ulemper ved de aftestede assays, og resultaterne er nu præsenteret i 17 lande. Hovedkonklusionen er altid at vurdere sit valg af assay i forhold til den opgave en analyse skal løfte.

Redaktør