Fra forskning til praksis

​Molekylær Patologi udfører kliniske molekylær-diagnostiske analyser for læger og hospitaler i Region Hovedstaden. Nye forsknings-strategier indenfor patologien har givet os mulighed for at forbedre vores rutineopgaver og opnå forskningsresultater der giver genlyd internationalt.

Molekylær patologis opgave

Som diagnostisk afdeling har patologiafdelingen ingen direkte kontakt til patienter, vores opgave er at yde rutine diagnostik til praksislæger og speciallæger i regionen som støtte til deres patientbehandling.

Et af patologiafdelingens hovedmål er derfor at sørge for, at driften af vores laboratorier kan leve op til "svar-til-tiden" princippet. Dvs. at vi har kundskaberne, teknikkerne og kapaciteten til at kunne give lægerne hurtige og præcise svar indenfor en fastlagt tidsfrist, så deres patienter kan komme i den korrekte behandling så hurtigt som muligt.

Samspil mellem forskning og rutine

Da molekylærpatologi laboratoriet blev oprettet på patologiafdelingen i 2010 benyttede afdelingen sig af muligheden til at danne sig en helt ny molekylærbiologisk forskningsprofil, bl.a. baseret på samspil mellem forskningen og rutinen. 

Grundtanken er, at de to arbejdsområder skal arbejde sammen på daglig basis så forskningen har forstand på rutinens behov og rutinen får hjælp til valg og indkøring af nye teknikker.

Med den strategi sørger man både for at molekylærpatologisk diagnostik på afdelingen er baseret på den nyeste forskning OG er testet på baggrund af erfaringer og praktiske behov inden det sættes i brug.

Samtidig kan forskningen baseres på prøvemateriale, der er i overskud fra rutinen – dvs. fra en rigtig population og dermed mere tæt på "det virkelige liv" end forskning normalt har mulighed for. Dette sker naturligvis efter Den Videnskabsetiske Kommites retningslinjer.

Joint venture projekter med erhvervslivet

En anden strategi, som molekylærpatologi laboratoriet har lagt til forskningsprofilen, er at samarbejde med private firmaer i projekter til udvikling af teknologier, samt afprøvning og implementering af metoder og automatiseringsudstyr. Disse "joint venture" projekter har hjulpet forskningsindsatsen til at blive omsat til ny diagnostik hurtigt og effektivt.

Målet: Forskningsbaseret diagnostik på højeste niveau

Tilsammen har disse nye forskningsstrategier givet os mulighed for at forbedre rutinen og opnå forskningsresultater der giver genlyd internationalt - og har gjort at afdelingen i dag leverer rutinesat forskningsbaseret diagnostik på niveau med de bedste i Europa.


Redaktør