Copenhagen Self-sampling Initiative (CSI) - tilbud om HPV hjemmetestning i RegionH

​Cirka halvdelen af de kvinder, der årligt rammes af livmoderhalskræft i Danmark, har ikke deltaget i screeningstilbuddet for celleforandringer. Med implementering af et tilbud om HPV hjemmetestning (self-sampling) i RegionH forsøger vi at øge deltagelsen i screeningsprogrammet.

DELTAGELSE I SCREENINGSPROGRAMMET

I Region Hovedstaden deltager ca. 25 % af kvinder ikke screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Vi kender ikke årsagerne, men antager at det nødvendige besøg til lægen er en hindring for mange. Det er meget uheldigt at så mange udebliver, da omkring halvdelen af alle nye tilfælde af livmoderhalskræft opstår hos den gruppe af kvinder, der ikke bliver screenet.

Manglende deltagelse i screening er et mønster, der går igen i mange lande, men i Danmark er procenten særligt høj og sundhedsmyndighederne er meget fokuseret på at iværksætte nye tiltag, der kan motivere flere til at tage imod screeningstilbuddet. 

Derfor igangsatte Hvidovre Hospital i foråret 2014 et supplerende tilbud om hjemmetestning til de kvinder, der ikke har deltaget i det normale screeningsprogram i en periode.

HJEMMETESTNING

Livmoderhalskræft skyldes infektion med HPV (human papillomavirus) og man kan med god sikkerhed konstatere, at en kvinde ikke er i risikozonen for at udvikle livmoderhalskræft, hvis ikke hun har en HPV infektion. 

Og til forskel for de normale screeningstest for celleforandringer, som skal tages af en læge, kan man teste for HPV på prøver taget med hjemmetest-kit. Dermed kan man i første omgang undgå lægeundersøgelsen.

Flere steder i Europa har man forsøgt sig med at sende HPV-hjemmetest ud til de kvinder, der ikke reagerer på indkaldelse til gynækologisk undersøgelse. Det har foreløbigt vist sig som et populært tilbud, da mellem 25 og 40 % af de kvinder, der ellers ikke reagerede på indkaldelser, tog en prøve hjemmefra og sendte den til laboratoriet til analyse.

Hvidovre Hospital vil i en periode sende indbydelser ud til udvalgte kvinder, der ikke er blevet screenet i 4 år eller mere, hvori de tilbydes at kunne bestille en HPV hjemmetest. Til forskel fra andre europæiske hjemmetest-programmer skal kvinderne aktivt sige ja tak til at deltage og vil bl.a. kunne bestille på nye kommunikationsplatforme, dvs. via hjemmeside og mobil app.

Dette tiltag har til hovedformål at øge deltagelsen i vores meget effektive forebyggende screeningsprogrammer ved at motivere flere kvinder til at blive testet - på den ene eller anden vis. 

Dernæst er formålet at forsyne sundhedsmyndighederne med data, der kan underbygge eller afvise behovet for at indføre tilbud om HPV-hjemmetests på landsplan. Endeligt skal tilbuddet illustrere, afprøve, og evt. optimere de nye kommunikationsformer.


Redaktør