Rekvirering og fremsendelse af prøver

​​Information om fremsendelse af prøver til Patologiafdelingen.

​​

​Patologiafdelingen modtager prøver fra Hvidovre, Amager og Glostrup hospitaler, samt prøver fra primærsektor vedrørende patienter med bopæl i Københavns og Frederiksberg kommune. Prøver fra praktiserende dermatologer sendes til Patologiafdelingen på Rigshospitalet.

Rekvirentinstrukser til forsendelse af patologiprøver  (Gå til Fremgangsmåde for oversigt)

I ovenstående instruks findes oplysninger om:

  • Rekvirering
  • Svar
  • Forsendelse og behandling af forskelligt patientmateriale
  • Svartider
  • Cervixcytologisk prøvetagning
  • Frysesnitsundersøgelse
  • Bestilling af utensilier
  • Papirrekvisition til brug ved nedbrud af OPUS og WebReq


Hjælp til WebReq

Gældende til 31/12 2015

For information om WebReq henvises til www.kpll.dk se under "Information til læger" - "Elektronisk rekvisition- WebReq"
WebReq hotline telefonnummer 75 72 01 77.
Vejledninger ligger på http://www.dmdd.dk/services/vejledninger-2/


Redaktør