Rekvirering og fremsendelse af prøver

​​Information om fremsendelse af prøver til Patologiafdelingen.

​​

​Patologiafdelingen modtager prøver fra Hvidovre, Amager og Glostrup hospitaler, samt prøver fra Region Hovedstadens primærsektor. Prøver fra praktiserende dermatologer sendes til Patologiafdelingen på Rigshospitalet.

Rekvirentinstrukser til forsendelse af patologiprøver  (Gå til Fremgangsmåde for oversigt)

I ovenstående instruks findes oplysninger om:

  • Rekvirering
  • Svar
  • Forsendelse og behandling af forskelligt patientmateriale
  • Svartider
  • Cervixcytologisk prøvetagning
  • Frysesnitsundersøgelse
  • Bestilling af utensilier
  • Papirrekvisition til brug ved nedbrud af OPUS og WebReq


Hjælp til WebReq

Gældende til 31/12 2015

For information om WebReq henvises til www.kpll.dk se under "Information til læger" - "Elektronisk rekvisition- WebReq"
WebReq hotline telefonnummer 75 72 01 77.
Vejledninger ligger på http://www.dmdd.dk/services/vejledninger-2/


Redaktør