Rekvirering og fremsendelse af prøver

​​Information om fremsendelse af prøver til Patologiafdelingen.

​​

​Patologiafdelingen modtager prøver fra Hvidovre, Amager og Glostrup hospitaler, samt prøver fra Region Hovedstadens primærsektor. 

Prøver fra praktiserende dermatologer sendes til Patologiafdelingen på Rigshospitalet.

Instruks om forsendelse af patologiprøver

Rekvirentinstrukser til forsendelse af patologiprøver  (Gå til Fremgangsmåde for oversigt)

I ovenstående instruks findes oplysninger om:

  • Rekvirering
  • Svar
  • Forsendelse og behandling af forskelligt patientmateriale
  • Svartider
  • Cervixcytologisk prøvetagning
  • Frysesnitsundersøgelse
  • Bestilling af utensilier
  • Papirrekvisition til brug ved nedbrud af OPUS og WebReq

Laboratoriebetjening

​​Central ​Enhed for Kvalitetssikring (CEK) er den regionale kvalitetssikring af praksissektoren på laboratorieområdet. På regionh.dk/laboratoriebetjening er al information vedrørende laboratoriebetjening af praksissektoren samlet.

Læs mere om laboratoriebetjening

WebReq

​Rekvisition af laboratorieprøver foregår via WebReq. WebReq giver web-baseret adgang til at registrere en laboratorierekvisition til alle laboratorier i Danmark. 

Læs mere om rekvisitioner i WebReq


Redaktør