Bestilling af utensilier

​Praksis vedrørende bestilling af utensilier til brug ved fremsendelse af patologiprøver til Hvidovre Hospital.

​​Bestillingsseddel skal bestilles samme sted som utensilier.

Bestillingsseddel (pdf)

Bestillingssedlen må kun benyttes til fremsendelse af prøver til Patologiafdelingen på Hvidovre Hospital.

Redaktør