​​​​​​​​​​​​​​​

Om screening for livmoderhalskræft

​Screening for livmoderhalskræft har til formål at nedsætte forekomsten og dødeligheden af sygdommen gennem at opspore og behandle forstadier til livmoderhalskræft.

Sundhedsstyrelsen udsendte i 2007 opdaterede anbefalinger vedrørende "Screening for livmoderhalskræft i 2007".

Hovedkonklusionerne i anbefalingerne fra 2007 er følgende:

1. Ændringer i screeningsintervallet:

 • 23-49-årige kvinder tilbydes screening hvert 3. år
 • Over 50-årige kvinder tilbydes screening hvert 5. år
 • Ophør med screening kan ske ved 65-års alderen, forudsat at der foreligger to negative celleprøver fra livmoderhalsen inden for de seneste 10 år.

2. Indførsel af den internationale Bethesda klassifikation:

Forandringer i pladeepitelet i cervicalkanalen er i Bethesda-klassifikationen opdelt i følgende hoveddiagnoser:

 1. ASCUS: Atypiske pladeepitelceller af ukendt betydning (tidligere atypi)
 2. ASCH: Atypiske pladeepitelceller, muligt HSIL (tidligere atypi)
 3. LSIL: Let grad af pladeepitelforandring (tidligere koilocytose og/eller let dysplasi)
 4. HSIL: Svær grad af pladeepitelforandring (tidligere moderat/svær dysplasi/CIS)
 5. Planocellulært karcinom

Forandringer i cylinderepitelet er i Bethesda-klassifikationen opdelt i følgende hoveddiagnoser:

 1. AGC: Atypiske cylinderepitelceller (tidligere atypi)
 2. AIS: Adenokarcinom in situ (tidligere AIS)
 3. Adenokarcinom

I forbindelse med påvisning af uklare celleforandringer (ASCUS) i en prøve fra livmoderhalsen hos kvinder på 30 år eller derover, testes celleprøven for forekomst af human papillomavirus (HPV). 

Samtlige svar med abnorme celleforandringer vil være ledsaget af en anbefaling af det videre forløb.

Husk at celleprøver fra livmoderhalsen IKKE skal anvendes ved udredning af gynækologiske symptomer. 

Forårsaget at den hastige udvikling i viden om HPV og mulighed for såvel HPV – vaccination som test for HPV fandt Sundhedsstyrelsen det nødvendigt at opdatere anbefalingerne og de nye anbefalinger udkom i 2012. Hovedanbefalingerne i "Screening for livmoder halskræft 2012" er:

​Deltagelse

 • Kvinderne sikres information om screening for livmoderhalskræft i form af en landsdækkende pjece, som bør indeholde information om HPV's betydning for udvikling af livmoderhalskræft, vaccination mod HPV og test for HPV. Pjecen bør være tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
 • Celleprøver fra livmoderhalsen i forbindelse med organiseret screening for livmoderhalskræft tages primært af de alment praktiserende læger. Almen praksis bør sikre, at kvinden har let adgang til booking af tid til screeningsundersøgelse.

Kvalitet

 • Der anvendes væskebaseret teknik ved prøvetagning og præparering.
 • Som primær screeningsmetode anvendes i alderen 23–59 år cytologisk undersøgelse af celleprøver fra livmoderhalsen og som triagemetode anvendes test for HPV.
 • Som primær screeningsmetode anvendes i alderen 60–64 år test for HPVDNA på materiale fra livmoderhalsen, og som triagemetode anvendes genotypning af HPV og/eller cytologitest. Hvis HPV ikke påvises ophører screening.
 • Udviklingen følges med henblik på at anvende test for HPV-DNA som primær screeningsmetode fra 50 år.
 • Patologiafdelinger, som undersøger celleprøver fra livmoderhalsen, skal undersøge mindst 25.000 prøver per år, og patologiafdelingerne er ansvarlige for intern kvalitetssikring og monitorering af resultaterne.

Opfølgning

 • Kvinderne skal, hvis de har givet tilladelse, have prøvesvaret tilsendt fra den undersøgende patologiafdeling. Den landsdækkende pjece bør informere ​om denne mulighed.
 • Der etableres - i regi af Patobanken - en funktion, hvorved den prøvetagende læge modtager en automatisk meddelelse, hvis der ikke er fulgt op på et prøvesvar som anbefalet.
 • Ved opfølgning efter behandling af forstadier til kræft med kegleoperation anbefales en kombination af cytologitest og test for HPV-DNA samt oplysning om resektionsrande ved operationen

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

​Screening for livmoderhalskræft – anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Redaktør