Svar på prøverne

​Prøvesvaret på screeningen for livmoderhalskræft sendes til den læge, der har taget prøven. 

​Hvem får svar på prøverne?

Patologiafdelingen sender svaret til den læge, der har taget prøven, det vil sige til hospitalsafdelingen, den praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge.

Afdelingen giver ikke svar direkte til patienten. Dette er ikke et udtryk for dårlig service, men skyldes, at patologisvaret ofte giver anledning til yderligere spørgsmål fra patienten, som kun patientens læge kan svare på.

En eventuel behandling kan endvidere afhænge af andre faktorer end blot patologidiagnosen - f.eks. andre samtidige sygdomme eller medicin - faktorer som patologen ikke har kendskab til.

Hvornår er svaret på en prøve klar?

I Patologiafdelingen har vi forskellige svartider for prøverne. Svartiderne afhænger af hvilken type prøve, det drejer sig om. 

Patologiafdelingens generelle svartider

Patologiafdelingens generelle svartider er, at 90 % af alle vævsprøver besvares i løbet af 5 hverdage. 

Svartiden for screening af livmoderhalskræft (cervixcytologi) er, at 90 % af prøverne besvares i løbet af 7 hverdage (Sundhedsstyrelsen anbefaling er indenfor 10 hverdage).

Patologiafdelingens svartider ved patientforløb/kræftpakker

Retningslinjerne fra Dansk Patologiselskab er følgende:​

  • Ved cytologisk materiale, f.eks. finnålsaspirater, skal 90 % af prøverne besvares i løbet af 2 hverdage

  • Ved biopsimateriale skal 90 % af prøverne besvares i
    øbet af 4 hverdage

  • Ved operationspræparater skal 90 % af præparaterne besvares i løbet af 7 hverdage ​

Forlænget svartid

Hvis ovennævnte svartider ikke kan overholdes, skal patologen informere rekvirenten, f.eks.  i form af et foreløbigt svar, der indeholder både årsagen til forsinkelsen, og hvornår det endelige svar kan forventes. ​
Redaktør