Ambulatoriet - kort fortalt

​Her kan du læse om enhedens ​funktion og hvilke patienter, Ambulatoriet behandler.​

På Hvidovre er Ambulatoriet beliggende i bygning 2, blåt område, i ambulatorieetagen. Ambulatoriet består af et sekretariat, 3 ventearealer, 16 behandlerrum, 1 operationsstue til mindre kirurgiske indgreb samt 2 gipsestuer.

Vi behandler gennemsnitligt 200-250 patienter om dagen. Alle patienter er henvist til afsnittet via læge til læge kontakt.

Ambulatoriet behandler:

 • ​​patienter, der er henvist fra akutmodtagelserne i Hvidovre, Amager og Glostrup
 • patienter, der er henvist fra egen læge
 • patienter der skal indlægges til operation
 • patienter til kontrol efter indlæggelsen/operationen
 • patienter til ambulant operation/sammedagskirurgi
 • patienter med diabetiske fodsår i særligt sårambulatorieum
 • patienter der skal til und​ersøgelse i vores ganglaboratorium

Personale

På afdelingen er der 1 afdelingssygeplejerske, 20 sygeplejersker og 3 gipse – og bandageringsteknikere. Vi har en teamstruktur, der er inddelt efter ortopædkirurgiske subspecialer.

Patienter​

I Ambulatoriet kommer der patienter med alle former for frakturer, sår og andre traumer. Derudover modtager vi patienter med hofte- og knæartrose, patienter med elektive lidelser i fod og hånd samt børn med ortopædkirurgiske lidelser.

Gipsestuerne betjenes af fire gipseteknikere, som lægger gips og diverse bandager på både ambulante og indlagte patienter.
Vi lægger i afdelingen stor vægt på kvalitet i plejen og sikrer den optimale behandling gennem løbende kvalitetskontroller og patientinterviews.

Det er vigtigt at:

 • ​patienterne føler sig trygge og velkomne
 • patienterne er informeret om og har forståelse for pleje og behandlingsforløbet
 • patienterne føler medansvar for egen pleje og behandling
 • ​plejen og behandlingen sker på et højt fagligt niveau

Informationsmate​riale

Vi lægger i afdelingen stor vægt på, at patienterne får en god information om behandling og efterbehandlingsforløbet. 

Der er udarbejdet patientpjecer​ til hovedparten af behandlingsforløbene.

Derudover er der produceret en film som forberedelse til sammedags-kirurgi.​​

Redaktør