Henvisning

​Information til sundhedsfaglige om henvisning til Ortopædkirurgisk Ambulatorium. 

​I ambulatoriet foregår forundersøgelse​r, behandlinger og efterkontroller af patienter med ortopædkirurgiske lidelser i bevægeapparatet og følger deraf.

 
Patienterne, der modtages i ambulatoriet, er primært henvist fra Akutmodtagelsen, fra andre hospitaler eller via henvisning fra egen læge.

 

Henvisning fra praktiserende læge:​

​Når ambulatoriet modtager en henvisning fra egen læge eller speciallæge prioriteres denne af en overlæge.

 
Patienten bliver herefter indkaldt til forundersøgelse i ambulatoriet hvis patientens lidelser er af ortopædkirurgisk relevans, og modtager evt. vejledning om pågældende lidelse.

 

Ved behov for behandling, der kræver indlæggelse eller akut/subakut tid, kan vagthavende læge kontaktes på telefon​ ​38 62 53 45


 

Patientkategorier:

  • ​​​​​Vi modtager patienter fra praktiserende læge med henblik på ortopædkirurgisk kirurgisk vurdering og behandling.
  • ​Patienter med komplicerede sår – afdelingen har et sårcenter og varetager også telemedicinsk sårbehandling i samarbejde med primærsektoren. 
  • Efterkontroller af opererede patienter
  • Skadekontroller (frakturer, gips, bandager og vejledning i dette)​
  • Gips og bandagering
  • Mindre indgreb i lokalanæstesi

 
For at samarbejdet bliver godt og arbejdsgangene bliver mere optimale er det vigtigt for os at følgende beskrives i en henvisning fra praktiserende læge:

 
  • En præcis beskrivelse af hvad der tænkes undersøgt og hvad problemet drejer sig om.
  • Dette giver os bedre vurderingsmuligheder i prioriteringen af henholdsvis akutte og sub akutte behandlinger.
  • Medgiv patienten relevante beskrivelser af undersøgelser der er foretaget (f.eks. røntgenbilleder, ultralydsbeskrivelser m.m.)​
  • Hvordan kan patienten kontaktes? Vi får hurtigere kontakt til patienten med henblik på​ behandling hvis der er et opdateret telefonnummer på henvisningen, hvor man kan kontakte patienten eller dennes værge.


Redaktør