Specialeplan

​Her finder du specialeplanen for Fod- og Ankelkirurgisk Enhed. Specialeplan

Fod- og Ankelkirurgisk Enhed på Hvidovre Hospital varetager behandlingen af alle lidelser i fod og ankelregionen hos voksne personer (over ca. 14 år). Fodproblemer hos børn varetages af vore kolleger i Børneortopædisk Enhed.

Der findes mange hundrede forskellige operative og ikke-operative (indlæg, bandager, fysioterapi etc.) behandlinger. Sundhedsstyrelsen har inddelt behandlingerne i tre grupper: højt specialiserede behandlinger, regionsfunktioner samt hoved/basis funktioner, afhængig af deres hyppighed, kompleksitet samt de enkelte hospitalers stabe, faciliteter og hjælpefunktioner (f.eks. ganglaboratorium).

Fod og ankelkirurgisk sektion på Hvidovre Hospital varetager behandling af alle tre behandlingsgrupper. De højt specialiserede behandlinger må, ud over på Hvidovre Hospital, kun udføres i Århus, Odense og Ålborg (dog ikke ankelproteser). Det frie sygehusvalg gælder for alle behandlingstyper, men ventetidsgarantien træder ud af kraft ved højt specialiserede behandlinger. Se mere information om behandlingsgrupper nedenfor.

Sektionen deltager i forskellige forskningsprojekter som patienter i visse tilfælde tilbydes deltagelse i.


Højt specialiseret funktion

De højt specialiserede funktioner involverer følgende operationer:

  1. Ankelproteser (kunstigt ankelled)

  2. Deformitet ved neuromuskulær sygdom 

  3. Vanskeligt korrigerbare Charcot deformiteter - rekonstruktion​


1. Ankelprotese (kunstigt ankelled)​

Sektionen har arbejdet med ankelproteser gennem 10 år. Produktionen ligger mellem 35 og 50 per år. Man kan inddele ankelprotese operationerne i primære/simple eller komplekse.

Ved primær/simple ankelproteseoperationer forstås en førstegangs indsættelse af en ankelprotese uden behov for supplerende korrektioner, f.eks. opretning af fejlstilling i underbenet eller fod.

Ved de komplekse ankelproteseoperationer forstås forløb, hvor indsættelse af en ankelprotese indgår i mere omfattende rekonstruktioner, f.eks. opretning af fejlstillinger, forløb hvor man må skifte en tidligere indsat ankelprotese til en ny, forløb hvor man ændrer en tidligere stivgjort ankel til en protese (desartrodese /”takedown”) eller fjerner en ikke fungerende ankelprotese og stivgør ankelleddet. Ofte involverer de komplekse forløb 2 eller flere operationer over en periode på 6-12 måneder.

Som en helt speciel mulighed har vi som den eneste afdeling i Danmark (og den afdeling, der på verdensplan har udført næstflest af den type operationer), erfaring med en lille specialprotese, en såkaldt Hemicap Talus, som kan hjælpe patienter med isolerede svære bruskskader på rullebenet i ankelleddet. Det gælder patienter, der ellers er opgivet og står til en stivgørelse af ankelleddet eller en total ankelprotese.


2. Deformitet ved neuromuskulær sygdom

Vanskeligt korrigerbare deformiteter ved neuromuskulære lidelser (operationer på foddeformiteter der er betinget af lidelser i det centrale eller perifere nervesystem).

Der er gennem de seneste år sket en kæmpe udvikling på dette område. Det skyldes både en bedre forståelse af sygdommene samt forbedrede operationsteknikker.

Det drejer sig typisk om følger til påvirkning af perifere nerver hos patienter med Charcot-Marie-Tooth som udvikler hulfod, følger til perifere nerveskader eller sygdomme (f.eks. nerveskade efter hofte- eller knækirurgi) i form af dropfod, følger til hjerneskader (f.eks. blodpropper eller blødning) med svære indadroterede/indadvinklede spidsfodsfejlstillinger samt følger til børnelammelse (CP) eller polio.

 

3. Charcot deformitet

Rekonstruktion af Charcot deformiteter (Charcot deformiteter opstår hos patienter med nedsat følesans på grund af nervebetændelse).

Det er velkendt, at sukkersyge patienter og andre med nedsat følesans kan udvikle svære foddeformiteter. Foddeformiteterne kan give anledning til yderst alvorlige sår og betændelse, som i værste fald fører til amputation samt smerter trods den nedsatte ændrede følesans.

Behandlingen af en akut Charcotfod skal opstartes med det samme, dvs. blot på mistanken (en hævet og varm fod, som ikke er betinget af infektion). Behandling af en akut Charcotfod er ikke en højt specialiseret behandling og består i total aflastning af foden i gips eller specialbandage i måneder. I startfasen ofte under indlæggelse. Alle afdelinger der varetager behandling af sukkersygepatienter skal kunne opstarte denne behandling. Lykkes det ikke at bevare fodens arkitektur fordi knoglerne falder sammen, kan der opstår svære deformiteter. 

Er der først opstået en svær foddeformitet, evt. med sårdannelse eller svær instabilitet, forsøger man først at hjælpe disse patienter med diverse aflastninger, orthoser, indlæg, semiortopædiske eller ortopædiske sko for at opnå sårheling og en rimelig funktionel og smertefri fod. Lykkes det ikke, kan det være på sin plads med operation. Der er tale om meget komplekse operationer, hvor man både retter akser og stivgør led, ind i mellem samtidig med en kompleks sårbehandling, som vi varetager sammen med afdelingens sårspecialist. Forløbene er som regel meget langvarige.


Regionsfunktion

​Regionsfunktionerne udgør en meget stor gruppe behandlinger strækkende sig fra forholdsvis simple behandlinger, så som et kunstigt tåled til meget store rekonstruktioner betinget af svære fejlstillinger, f.eks. fikserede platfodsdeformiteter eller følger til svære fodskader.

Tåalloplastikker (kunstigt tåled)

Vi tilbyder operation med den nyeste model af en velafprøvet tåprotese. Der er tale om en operation, hvor man så at sige erstatter den ødelagte brusk på ledhovedet med en metalhætte. Man kan her derved bevare en vis bevægelighed samtidig med kraftig reduktion eller helt eliminering af slidgigtssmerterne.

Bagfodskirurgi (calcaneusosteotomier, triple-atrodeser, ankelatrodeser, ligamentrekonstruktioner) &  Kombination af artrodeser, osteotomier og senetranspositioner.

Der er her tale om en meget stor gruppe forskellige operationer. Operationerne benyttes både til lidelser, der opstår som følge af svære brud (f.eks. ankelbrud eller hælbensbrud), ledskred (f.eks. Lisfranc eller Choparts skader), ledbånds, sene- eller ligament skader (f.eks. følger til overrevne ledbånd med ustabilt ankelled, tibialis posterior skade med platfodsudvikling, eller svære achillesseneskader) og forskellige typer gigt (f.eks. slidgigt eller leddegigt) samt bruskskader.

I mange tilfælde kombineres flere forskellige teknikker, dvs. osteotomier (knogleoverskæringer med ændring af akse eller knoglelængde) og artrodeser (stivgørende operationer) eller forskellige typer af bruskkirurgi. Ved de svære bruskskader i ankelleddet eller andre sygdomme i ankelleddet benyttes som regel artroscopi (kikkertundersøgelse). I en del tilfælde må man også foretage seneforflytninger og ligament rekonstruktioner under samme operation. Som eksempel kan nævnes den Voksne Erhvervede Platfod, hvor operationerne ofte involverer en kombination af ovennævnte teknikker.

Vi planlægger operationerne individuelt således at de givne fejlstillinger og smertefulde ledområder adresseres og korrigeres. Det er derfor naturligvis svært at komme med helt standardiserede patientvejledninger.

Hovedfunktion

Hovedfunktionerne, skulle man mene, var de letteste at behandle, men det er langt fra altid tilfældet. Der er tilfælde, i særdeleshed hvor der tidligere er opereret (f.eks. tilbagefald af skæv storetå/knyst), hvor det kan være yderst vanskeligt og hvor man bør overveje henvisning til en specialafdeling som f.eks. Hvidovre Hospital.

Ifølge Sundhedsstyrelsen regnes følgende som tilhørende hovedfunktioner:

stivgørende operationer på forfod og tæer, osteotomier bløddelsoperationer på for- og mellemfod diabetiske fodsår. 

​Der er tale om en stor gruppe operationer inkluderende de velkendte operationer man foretager på grund af knyster samt slidgigt i storetåens grundled samt hammertås operationer.​

Redaktør