Patientforløb

Læs om, hvordan et typisk patientforløb foregår - fra indkaldelse til operation.​

​Den første ambulante undersøgelse 

Efter vi har modtaget en henvisning fra din egen læge sender vi et indkaldelsesbrev til dig med oplysninger om, hvornår du skal møde til undersøgelse. Der vil også være et oplysningsskema som du skal udfylde og medbringe til den første undersøgelse.

Når du ankommer på hospitalet, skal du melde dig til vores sekretærer ved skranken i afsnit 333 – Ortopædkirurgisk Ambulatorium i Center 2 . I mange tilfælde bliver du herefter sendt til vores røntgenafdeling, hvor der bliver taget røntgenbilleder af din fod eller ankel. Når dette er gjort, melder du dig igen ved skranken i afsnit 333. Du tager herefter plads i vores store venteområde og afventer opkald.

Selve undersøgelsen

I ambulatoriet bliver du undersøgt af en læge fra fod- og ankelkirurgisk sektion og dit videre forløb bliver planlagt. Hvis der er behov for yderligere undersøgelser, f.eks.​ MR-scanning, nerveledningsundersøgelse eller lignende, bestiller vi disse, og du vil efterfølgende modtage indkaldelse til undersøgelserne.

Hvis du skal opereres, vil vi oftest kunne give dig en operationsdato og forberede dig til dette. Der kan være behov for endnu et besøg med henblik på at optage journal, evt. tage blodprøve og tilsyn ved anæstesilæge.

Operationen

Du møder op ved skranken i afsnit 141 – Dagkirurgisk afsnit i Center 1. Herefter tager du plads i ventearealet. Du bliver anvist et sted, hvor du kan klæde om og tage operationstøj på. Kirurgen kommer herefter og taler med dig om operationen og markerer den fod/ankel, som skal opereres. Herefter går du ind på en af operationsstuerne.

Hvis operationen skal foregå på centraloperationsgangen, skal du møde på et af vores ortopædkirurgiske sengeafsnit. Du bliver anvist et sted, hvor du kan klæde om og tage operationstøj på. Du vil herefter blive kørt ned på operationsgangen, hvor kirurgen kommer og taler med dig om operationen og markerer den fod/ankel, som skal opereres.​

Efter operationen

Hvis du bliver opereret på Dagkirurgisk afsnit, vil du efter operationen blive kørt til vores opvågningsstue. Det er herfra du bliver udskrevet, hvis dette er planlagt, og du får ambulante mødetider. Ellers bliver du kørt til vores ortopædkirurgiske sengeafdeling. 
Du bliver indlagt på et af vores ortopædkirurgiske sengeafsnit, hvis dette er planlagt. Det sker oftest i forbindelse med større kirurgiske indgreb med henblik på smertebehandling og for, at hævelsen i benet kan foretage sig, inden vi kan anlægge den endelige bandage. Når du bliver udskrevet, får du ambulante mødetider.

Hvis du bliver opereret på centraloperationsgangen, vil du altid blive kørt tilbage til det ortopædkirurgiske sengeafsnit. Det er herfra, at du udskrives, hvis dette er planlagt, og du får ambulante mødetider. Du forbliver indlagt på det ortopædkirurgiske sengeafsnit, hvis dette er planlagt. Det sker oftest i forbindelse med større kirurgiske indgreb med henblik på smertebehandling og og for at hævelsen i benet kan foretage sig, inden vi kan anlægge den endelige bandage. Når du bliver udskrevet, får du ambulante mødetider.

Hvis der er planlagt gipsbandage, foregår det på vores gipsestue i ambulatoriet afsnit 333 1-2 dage efter operationen. Vores gipsetekniker vil hente dig i afdelingen.

Du bliver efterfølgende kørt tilbage til afdelingen, og en fysioterapeut vil hjælpe dig med at bruge krykker.

Udskrivelse

Udskrivelse sker, når personalet vurderer, at du er klar til det og er smertelindret. Plejepersonalet taler med dig om udskrivelsen.​
Redaktør