Ofte stillede spørgsmål

​Find svar på spørgsmål​, vi ofte får om operationer i fødder og ankler.

​​​​​

​Er der mange smerter efter operationen?

Generelt lykkes det i samarbejde med anæstesiafdelingen at få smerterne efter operationen dæmpet til et tåleligt niveau. Vi benytter standard smertepakker til både de patienter, der indlægges, og til de patienter, der udskrives samme dag. 

I en del tilfælde supplerer vi den medicinske behandling med et såkaldt nerveblok. Nerveblokkene anlægges af vores anæstesilæger enten lige før operationen eller kort tid efter. Princippet er, at man indsprøjter lokalbedøvelse omkring en større nerve lige over knæet. Det kan enten gøres som en engangsdosering eller med et lille kateter ved nerven. Så kan man dagene efter operationen løbende sprøjte lokalbedøvelse ind omkring nerven. Du vil blive informeret om nerveblokaderne af vores anæstesilæger.


Bliver jeg 100% rask efter operationen?​

Forventningsafstemning er særdeles vigtig inden for fod- og ankelkirurgien. Vi kan aldrig garantere 100%'s helbredelse og tilfredshed. Naturligvis afhænger resultatet af udgangspunktet (der er forskel på en knust ødelagt ankel og en lille knyst), men en generel regel inden for de fleste operationskategorier er, at mellem 75 og 90% af patienterne bliver tilfredse eller meget tilfredse. Mellem 10 og 25% har fortsat nogle gener efter operationen, og op til 5% får det faktisk værre - Typisk dem der er ramt af en komplikation.​


Skal jeg indlægges efter operationen?​

En del af vores patienter har behov for at blive indlagt efter operationen. Det kan dreje sig om større operationer, hvor der er behov for ekstra smertebehandling, ekstra antibiotika eller blodfortyndende medicin. Det kan også være nødvendigt at vente et til to døgn, inden man anlægger gips. Indtil da bliver patienten udstyret med en såkaldt bagre-skinne. 

Indlæggelse kan også være påkrævet efter mindre operationer, hvor man ellers sagtens ville kunne udskrives efter nogle timer i opvågningen. Det skyldes kravet om, at der skal være en voksen person i hjemmet, når man har været i fuld bedøvelse eller rygmarvsbedøvelse. 


​Skal jeg have bandage på efter operationen?

Generelt gælder det for fod- og ankelkirurgien, at der er tale om operationer, som har et efterforløb, der involverer en eller anden form for bandagering. Det være sig specielle sko (hælsko eller postoperative sko), Walker bandage eller gips (vi benytter letvægts plast/glasfiber-materialer anlagt af specialuddannede gipseportører). Varigheden afhænger naturligvis af operationstypen og kan strække sig fra dage til måneder. Foden er ligeledes efter de fleste operationer hævet i større eller mindre grad i måneder - nogle gange op til et halvt år.​


Kan jeg køre bil efter operationen?

Det vil som regel ikke være muligt at køre bil (visse undtagelser), så længe man aflaster foden i en speciel sko eller bandage/gips.


Kan jeg passe mit arbejde?

Det afhænger af flere faktorer, herunder specielt om der er tale om et job, hvor man kan sidde ned. Det skyldes, at man efter mange operationstyper ikke må støtte på den fod, der er opereret, i en vis periode. Desuden er det vigtigt, om man har mulighed for at kunne transportere sig til og fra arbejdspladsen. Det er vigtigt at spørge kirurgen om mulighederne. 

Generelt kan man dog sige, at i alle tilfælde bør man efter fod- og ankelkirurgi regne med minimum en uges sygemelding, selv om man har mulighed for at passe sit job. Det skyldes risikoen for, at der opstår hævelse eller unødvendige smerter. 


Kan jeg blive ramt af komplikationer?

Selv om vi gør alt for at undgå komplikationer efter vores operationer, kan det aldrig helt undgås. Hyppigheden af komplikationer afhænger af hvilken lidelse, man opererer for, størrelsen af operationen, om der har været opereret før m.m.  Generelt kan man dog sige, at mindre end 5 % får en komplikation. De typiske komplikationer er infektion, nervepåvirkning, manglende heling af knogler eller hud. 


Hvordan undgår jeg komplikationer?

Det væsentligste er her, hvis patienten er ryger, at ophøre totalt med rygning i 2-3 måneder efter operationen og gerne et par uger inden operationen. Vi ved desværre, at rygning kan være katastrofalt i et kirurgisk efterforløb, da rygningen i svær grad reducerer kroppens evne til at hele huden og knoglerne. Man skal inden et forløb nøje overveje, om man kan holde op med at ryge. Det skal nævnes, at nikotinplastre m.m. kan benyttes. 

Det er en vigtig regel, at man efter fod- og ankelkirurgi hellere skal henvende sig til sektionen en gang for meget end en gang for lidt, hvis man har mistanke om, at der er noget galt, f.eks. feber, tiltagende smerter eller tryk fra gipsen. I en del tilfælde (ca. 20 %) må man fjerne tidligere indsatte skruer/skinner, men det regnes ikke for at være en egentlig komplikation. Det gøres kun, hvis der er gener fra metallet, og sker typisk først efter 6-12 måneder. På det tidspunkt har metallet ikke nogen funktion (knoglerne er groet sammen) og der er stort set altid tale om simple operationer uden behov for bandagering eller sygemelding.


Skal jeg til fysioterapi?

Det er meget individuelt og afhængig af operationstype, om der er behov for fysioterapi. I nogle tilfælde er det yderst vigtigt,  i andre tilfælde helt ligegyldigt og i værste fald risikabelt. Er der behov for fysioterapi, henvises man af kirurgen enten til træning i kommunalt regi eller til træning på hospitalet i såkaldt specialliseret fysioterapi.  


Hvordan kommer jeg til og fra hospitalet?

Man skal selv sørge for transporten hjem (familie, venner, taxi, Falck). Der er særlige regler for højt specialiserede behandlinger. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at man ved tvivl kontakter sin regions kørselskontor eller en af vores sekretærer.​

​​​Til toppen​​​​
Redaktør