Enhed for Knæ- og hofteprotese – kort fortalt

Vi rådgiver og behandler patienter med slidgigt og lignende sygdomme i knæ og hofter, og indsætter nye eller udskifter slidte proteser.

Hvert år foretager vi ca. 1.200 alloplastik-operationer, dvs. operationer, hvor vi indsætter et kunstigt led i knæ eller hofter. Det er fordelt på ca. 700 knæoperationer og ca. 500 hofteoperationer.

Vi foretager hyppigt operationer, hvor begge knæ eller begge hofter opereres på én gang (bilaterale operationer). Afdelingen foretager flere af denne type operationer end de øvrige afdelinger i Danmark gør tilsammen.

Afdelingen har 23 sengepladser fordelt på enkeltstuer, dobbeltstuer og 4-sengsstuer.

Højeste specialistniveau

Behandlinger og operationer foregår på højeste specialistniveau. Afdelingen er en universitetsafdeling under Københavns Universitet med en professor og 2 kliniske lektorer ansat. Det giver en unik kombination af behandling og forskning. Forskningsområderne omfatter alle aspekter af operativ behandling med knæ- og hofteproteser.  Herudover har vi uddannelsesfunktion for kommende speciallæger i ortopædkirurgi, som således kan deltage i operationerne.

Fast-track kirurgi

I mere end 15 år har afdelingen arbejdet intensivt med at udvikle såkaldt fast-track kirurgi. Det indebærer, at man kombinerer velundersøgte, gode behandlingselementer som kirurgi, bedøvelse, smertebehandling, sygepleje, fysioterapi med optimeret logistik. Det overordnede formål er at gøre operationerne så sikre og smertefrie som muligt, kombineret med hurtig mobilisering og kort indlæggelsesvarighed, så man som patient kommer sig hurtigst muligt efter operationen og kan genoptage sin hverdag – med så høj patienttilfredshed og så få komplikationer og genindlæggelser som muligt.

Afdelingen er verdensberømt for fast-track kirurgien, og har ofte gæster fra hele verden, der vil lære om forløbene. 

Personale

Afdelingen har 6 speciallæger og en professor, som opererer med indsættelse af kunstige led.  

Plejepersonalet på sengeafdelingen er specialiseret i pleje, rådgivning og motivation af patienter opereret med knæ- og hofteproteser.

Fysioterapien/genoptræningen varetages af en stab af fysioterapeuter med stor erfaring i og særlig interesse for patienter med knæ- og hofteproteser.

Afdelingen ledes af overlæge Kirill Gromov og afdelingssygeplejerske Tina Lehrmann.

Redaktør