​​​​​

Økonomi og Planlægning

​Økonomi og Planlægning er en stabsfunktion på Amager og Hvidovre Hospital, som arbejder med økonomi og planlægning i tæt samarbejde med Hospitalsdirektionen og hospitalets afdelinger.​

​Økonomi og Planlægning har ansvaret for grundlæggende økonomistyring, planlægning, aktivitets- og kapacitetsstyring på hospitalet. Afdelingen er central i forhold til at sikre tidstro, retvisende og valide data, så hospitalets monitorering af basisdrift er gennemskuelig og tilgængelig for relevante parter.

Økonomi og Planlægning;

  • bidrager til den strategiske planlægning
  • varetager den centrale styring af ressourceanvendelsen
  • koordinerer den tværgående dataproduktion/-leverance
  • bistår med analyser og beslutningsgrundlag på baggrund af data
  • producerer løbende ledelsesinformation og rapportering til brug for styring af hospitalets drift

Kontakt

Økonomi og Planlægning
Hvidovre Hospital
Afsnit 160
Center 1, Tagetagen
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre 

Kontakt ledelsen

Økonomi- og Planlægningschef
Pernille Møller Pedersen
Telefon: 38 62 18 47    
Mail: pernille.moeller.pedersen.01@​regionh.dk

Aktivitetschef
Rikke  Nyrop Rosenberg
Telefon: 38 62 1 970   ​
Mail: Rikke.Nyrop.Rosenberg@​regionh.dk​ 

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 


Du kan altid skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login me​d MitID)


Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail. 

Redaktør