Studerende på Neonatalafsnittet

Afsnittet tilbyder klinisk undervisning for 1-2 sygeplejestuderende på 6. semester samt jordemoderstuderende på 4. semester.

Som sygeplejestuderende får du tildelt en klinisk underviser fra børneafdelingen, som afholder fælles studiesamtaler med alle Børneafdelingens sygeplejestuderende.

På Neonatalafsnittet får du en klinisk vejleder, som fører dig til eksamen.

Du skal være indstillet på, at du vil mangle et teoretisk grundlag, da der ikke undervises i pædiatri på sygeplejeuddannelsen. Du er derfor nødt til selv at indsamle viden, og du er medansvarlig i at planlægge dit forløb, så du opnår de givne læringsmål fra semesterbeskrivelsen.

Du kommer til at følges med afsnittets sygeplejersker, blive oplært i håndtering og pleje af de indlagte børn og blive fortrolig med basale plejeopgaver samt håndtering af medicin.

Gradvist bliver du mere selvstændig og kommer til at passe en eller flere familier på egen hånd, men altid med sideløbende refleksion og vejledning. Under dit forløb bliver du uddannet, så du kan gøre rede for dine handlinger, kan koble teori og praksis samt reflektere over egen og afsnittets praksis.

Vi betragter dig som en del af afsnittet og ønsker, at du tager del i de daglige refleksioner, diskussioner og undervisning.

Redaktør