Læge på Neonatalafsnittet

Lægerne varetager daglig stuegang på Barselsafsnittet og Neonatalafsnittet. Lægegruppen foretager intensive procedurer, varetager vagthavende funktion på Fødegangen og Neonatalafsnittet og afholder tværfaglige undervisningsgange.

Hvidovre Hospital er landets største fødested med ca. 7000 fødsler årligt. Heraf indlægges 800-1000 børn på Neonatalafsnittet. En stor gruppe af de indlagte børn er født præmaturt.

På Hvidovre Hospital fødes udelukkende børn 28. gestationsuge og opefter. Vi behandler også mature børn, som udvikler komplikationer i forbindelse med eller kort tid efter fødselstidspunktet.

Lægegruppen på Neonatalafsnittet

Lægegruppen består af to overlæger og tre afdelingslæger, som henholdsvist er ekspertuddannede i neonatologi eller under uddannelse til det.

Derudover arbejder lægelige kursister, som er under uddannelse til speciallæger, og læger i introduktionsstillinger på afsnittet. Vi har desuden løbende medicinstuderende i afdelingen.

Afsnittet deltager i landsdækkende og lokale forskningsprojekter, og vi holder vores kompetencer ved lige ved at afholde tværfaglige scenarietræninger. Vi vægter et spændende og lærerigt arbejdsmiljø.

Redaktør