Neonatalafsnittet – kort fortalt

På Neonatalafsnittet indlægges syge nyfødte, for tidligt fødte børn, samt børn under 1 år med behov for intensiv pleje og behandling.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Neonatalafsnittet har plads til 20 indlagte børn. Meget for tidligt fødte børn og børn med behov for kirurgisk behandling overflyttes til Rigshospitalet.

Neonatalafsnittet er tilknyttet Danmarks største fødested med 900 indlæggelser om året, 1.000 ambulante kontroller og en velfungerende tidlig hjemmeopholdsordning.

Hvem møder du på Neonatalafsnittet?

Afsnittets personale består af læger, sygeplejersker, en lægesekretær og en servicemedarbejder.

Vi er en stor personalegruppe, og vi tilstræber så meget kontinuitet i jeres indlæggelsesforløb som muligt. Vi etablerer derfor et pleje-behandlingsteam, som består af en forløbsansvarlig sygeplejerske, flere kontaktsygeplejersker og en behandlingsansvarlig læge.

Derudover har vi et tæt samarbejde med mange andre faggrupper:

  • Hospitalets bioanalytikere tager blodprøver på de indlagte børn, mens forældrene og personalet beroliger barnet.
  • Børnefysio- og ergoterapeuter tilser rutinemæssigt børn, som er født før 32. gestationsuge samt børn med særlige behov. De afholder også emnegrupper.
  • En øjenlæge udfører rutinekontroller hos børn, som er født før 32. gestationsuge.
  • Røntgenlæger og radiografer udfører ultralydsundersøgelser og tager røntgenbilleder, hvis dette er behandlingsmæssigt nødvendigt.
  • Socialrådgivere ansat i børneafdelingen kan rådgive forældre i forhold til afholdelse af barsel eller andre problematikker med udgangspunkt i familieforøgelsen.
  • En psykolog i børneafdelingen kan tale med forældre, hvis behovet opstår.
  • Vi kan være behjælpelige med at skabe kontakt til jeres jordemoder/fødselslæge, hvis I har behov for at tale om fødselsforløbet.
  • Sygeplejersker på barselsafsnittet, særligt i de første dage efter fødslen.
  • Sundhedsplejersker, som kontaktes med forældrenes samtykke og informeres om barnets forløb, hvilket tilsikrer en lettere overgang ved udskrivelsen.
Derudover har vi et tæt samarbejde med Svangerafsnittet, Fødegangen, Barselsafsnittet, Børne- og Ungeafdelingen, Familieambulatoriet​​ samt sundhedsplejersker og praktiserende læger i Hvidovre Hospitals optageområde. Ligeledes har vi et tæt samarbejde med de andre neonatalafsnit i Region Hovedstaden.
Redaktør