Indlagt på Neonatalafsnittet

Her kan du læse om, hvordan det foregår, når du og dit barn er indlagt på Børneafdelingens neonatalafsnit. ​

Hverdagen i Neonatalafsnittet

I er som forældre naturligvis de vigtigste personer i jeres barns liv. Vi tilstræber at give jer den vejledning og information, I ha​r behov for, så I så vidt muligt selv kan varetage størstedelen af plejen af jeres barn hele døgnet.​

​​Morgenpusling foregår dagligt og oftest inden kl. 10. Stuegang og blodprøver udføres efter behov.​

I vil blive tilknyttet en behandlingsansvarlig læge og 2-4 kontaktsygeplejersker, hvoraf den ene er plejeansvarlig sygeplejerske.

Der kan være meget varieret aktivitet i afsnittet, og I vil til tider opleve at møde mange forskellige ansigter i sygeplejegruppen. Vi tilstræber, at det fortrinsvis er jeres kontaktsygeplejersker, der passer jeres barn. 

Nogle familier er blevet overflyttet fra andre hospitaler til Neonatalafsnittet. Vi ved, at der ofte er særlige udfordringer forbundet med overflytningen, bl.a. på grund af nye rutiner, nye ansigter og en anderledes tilgang til jer og jeres barn end I har været vant til. Vi vil meget gerne hjælpe jer og imødekomme de behov, I oplever ved at blive overflyttet. 

Tidligt hjemmeophold (THO)
Når jeres barn er raskt og færdigbehandlet og over 34 uger, men fortsat har behov for sondemad, kan vi tilbyde jer at komme på tidligt hjemmeophold.

Ved et tidligt hjemmeophold passer I som forældre jeres barn i hjemmet i de sidste uger af indlæggelsen og får besøg af én af vores 3 THO-sygeplejersker 2-3 gange om ugen. I er således stadig indlagt og kan altid henvende jer til afsnittet.

THO sygeplejersker er særligt tilknyttede ordningen og arbejder samtidig i afsnittet. I vil derfor ofte have mødt dem i afsnittet, inden de besøger jer derhjemme.​​
Vores sundhedskoordinator har det overordnede ansvar for THO-ordningen.

Det er vores hensigt, at alle familier med for tidligt fødte børn udsluses via denne ordning.

Hvis I ønsker mere information om ordningen, kan I altid henvende jer til personalet. 

​Udskrivelse
Alle familier, som har haft en længerevarende indlæggelse eller et kompliceret forløb, bliver tilbudt en udskrivelsessamtale. I samtalen deltager jeres behandlingsansvarlige læge, jeres plejeansvarlige- eller kontaktsygeplejerske, samt den sundhedsplejerske, som skal følge jeres barn, når I kommer hjem. Formålet med denne samtale er at sikre en god overgang fra hospitalsindlæggelsen til hjemmet.

Vi sender information om jeres barns indlæggelse og behandling til jeres egen læge i løbet af tre dage efter jeres barn er blevet udskrevet. Hvis I selv ønsker en kopi af journalen, kan I henvende jer til personalet. Hvis du ikke ønsker, at jeres egen læge bliver informeret, beder vi dig give besked til personalet.

Nogle børn skal komme til kontrol ​efter udskrivelsen. Den lægelige kontrol vil oftest blive foretaget af de læger, der er tilknyttet Neonatalafsnittet.

Overflytning
Nogle børn bliver flyttet til andre afsnit eller andre hospitaler til fortsat pleje og behandling, når den intensive periode er overstået.

Praktiske informationer om opholdet i Neonatafsnittet. ​​Redaktør