MR-Forskningssektion - kort fortalt

​Vores målsætning er at udvikle og optimere MR-metoder og teknikker.

​​

Målsætningen for MR-Forskningssektion er at udvikle og optimere MR-teknikker til at må​le hjernens struktur, stofskifte og funktion med meget højt præcision og at bruge disse avancerede MR-teknikker til gavn for patienten og samfundet.

MR-forskningsektionen anvender avanceret MR-teknologi til at fremme forståelsen for specifikke sygdomme og sygdomsmekanismer og til at forbedre patienters behandlingsmuligheder. Forskningsresultaterne ligger på et højt internationalt niveau som udgives i anerkendte videnskabelige tidsskrifter. MR-forskningssektionen samarbejder desuden med flere danske og internationale forskningsinstitutioner og bidrager til uddannelse af yngre forskere i basale og avancerede MR-teknikker.​

MR-Forskningssektion hører under Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed

Mere information om MR-Forskningssektion

Læs mere om vores forskning på vores engelsksprogede hjemmeside:www.drcmr.dk 
Redaktør