​​​

Vores forskningsområder

Forskningsgrupperne i MR-Forskningssektionen omfatter både metodologiske og anvendelsesorienterede ​områder.
​Sektionen er organiseret i en række forskningsgrupper, der afspejler de mange forskellige aktiviteter inden for både metodologiske og anvendte områder. De er kort beskrevet nedenfor. 

Læs mere om de forskellige forskningsgrupper på sektionens engelsksprogede hjemmeside: www.drcmr.dk​

Metodologiske forskningsområder

Brain Stimulation: Denne gruppes mål er at facilitere, støtte og avancere alle på DRCMR anvendte former for Transcranial Brain Stimulation. Gruppens aktiviteter spænder lige fra at foretage forbedringer af de nyeste nye protokoller inden for forskellige TBS-teknikker til at undervise DRCMR-forskere og studerende samt sikre de bedste tekniske og sikkerhedsmæssige standarder i alle laboratorier.

EEG: Elektroencefalografi (EEG)-gruppen er en metodologisk gruppe, som støtter alt EEG-relateret forskning hos DRCMR.

fMRI: fMRI & Statistics-gruppen er primært som en ugentlig metodeklinik. Typisk bliver der drøftet spørgsmål vedrørende fMRI,-statistik og computationel modellering.

MR Methodology: Gruppen bidrager især til MR-sekvensudvikling i forbindelse med de øvrige gruppers projekter. 

Preclinical: Fokus på translationel forskning, herunder især Translational Microstructural Plasticity og Functional Imaging af stimulerede hjernenetværk.

Anvendelsesorienterede forskningsområder 

Acquisition Technology: Denne gruppe forsker i at forbedre MR-scanninger, fx I forhold til hastighed, robusthed, følsomhed og nøjagtighed. De arbejdsmæssige metoder går fra fundamental fysik til avanceret databehandlingsteknikker, som er nødvendige for at kunne udvinde vigtige fysiologiske parametre fra målingerne.

Healthy Ageing: Healthy Ageing-gruppens mål er at identificere og optimere bæredygtige interventionelle strategier for forbedret eller bevaret hjernesundhed over et helt livsforløb. Opgaven er at udføre interdisciplinær befolkningsbaseret forskning inden for neurovidenskab, som giver en unik indsigt i neuro-kognitive mekanismer i hjernen og kognitiv aldring med et særligt fokus på nye interventioner inden for den neurologiske udvikling. 

Brain Maturation: Denne forskningsgruppes fokus er på hjernen og adfærdsudviklingen fra barndommen til det tidlige voksenliv i forhold til sundhed og sygdom, og på hvordan de genetiske, biologiske og miljømæssige faktorer påvirker.

Computational Neuroimaging: Det primære fokus i gruppen er på udformning og analyse af data fra neuroimaging baseret på maskinindlæringsmetodik. Gruppen har som mål at forbedre følsomhed og fortolkning af store mængder neuroimaging-data, ved hjælp af avanceret udformnings- og analysemetoder. Desuden bidrager gruppen væsentligt til en bred vifte af projekter på tværs af DRCMR.

Interventional Neurophysiology: Denne gruppe har 2 hovedmål: 1) At gøre ikke-invasiv transkraniel hjernestimulation (NTBS) til et interventionelt værktøj, der kan påvirke hjerneaktivitet, og 2) at benytte NTBS til at afdække og optimere kausale interaktioner i hjernens funktionelle netværk. 

Microstructure and Plasticity: Gruppen sigter efter en fundamental, videnskabelig forståelse af hjernestruktur og plasticitet på flere niveauer. Det gælder alt, lige fra isolerede vævsrum (fx mikrostruktur af cellulære rum, neuroner og, cellemembraner) til visualisering og statistiske analyser af hele forbundne hjernenetværk.

Motor Control: Et af gruppens forskningsområder er den komplekse mekanisme, gennem hvilken hjernen vælger og kontrollerer viljebestemte handlinger. Forskningen inkluderer studier om de neurale grunde til reaktionsvalg og hæmninger, motorisk læring m.m.

Movement Disorders: Det er NiMoDis-gruppens mål at benytte avancerede teknikker til at kortlægge hjernen og undersøge, hvordan motoriske lidelser ændrer på hjernefunktion og struktur i motoriske, kognitive og limbiske systemer. 

Multiple Sklerose: Målet for denne gruppe er at bryde grænserne inden for MRI og finde vævsskader relateret til multiple sklerose samt afdække de underliggende patofysiologiske mekanismer.

Neurophysics: Fokus for denne gruppe er primært på at videreudvikle ikke-invasiv transkaraniel hjernestimulation (NTBS) og bruge disse metoder som springbræt til at modulere og forme hjerneaktivitet.

Reward and Homeostasis: Denne gruppe sigter efter at vurdere nogle simple, men overraskende svære spørgsmål. Hvad er den evolutionære oprindelse af belønningsværdi? Hvilken rolle spiller belønningsværdi i vores homøostase? Hvorledes er homøostatiske tilstande, motivation og belønningsværdier beregnet af hjernen? Hvorledes påvirker de vores beslutningstagning? Og hvilken funktion tjener alt dette i sidste ende? 

Traumatic Brain Injury: Den altoverskyggende forskningshypotese i denne gruppe er, at traumatisk hjerneskade svækker de integrative egenskaber i hjernens strukturelle og funktionelle konnektivitet (dvs. dets connectome).

Ultra-High Field MR: Det generelle fokus i denne gruppe er på at udvikle teknologien og dermed frigøre det fulde potentiale af ultra-high field MR. Ultra-high field MR tilbyder unikke muligheder for at løfte sløret for ny indsigt I relationen mellem struktur og funktion i menneskets krop som en del af vores kliniske forskningsstudier. 


​Endelig har sektionen et Reader Centre, som analyserer MR billeder i forbindelse med kliniske afprøvninger. Gruppen har stor erfaring i at kvantificere forandringer i hjernens hvide substans samt at bestemme tidslige variationer i hjernens volumen.


​​
Redaktør