Mobilt Akut Team

​​​Mobilt Akut Team (MAT) er en del af Anæstesiologisk Afdeling. I Mobilt Akut Team (MAT) tilbyder vi læge- og sygeplejepersonale på sengeafsnittene hjælp til vurdering, optimering og behandling af akut kritisk syge patienter. 

MAT's funktion

Teamet tilkaldes akut af personalet på sengeafsnittene for at stabilisere patienter og forebygge komplikationer eller yderligere forværring i patientens situation. Et af MATs kerneområder er at vejlede og undervise stamafdelingernes personale. Derfor er intet tilkald 'forkert' og ethvert tilkald skal tages alvorligt. 

MAT-funktionen varetages af en specialuddannet intensivsygeplejerske. Denne kan kaldes døgnet rundt alle ugens 7 dage og går som den første ud og vurderer patienten i samarbejde med stamafdelingens sygeplejersker og også gerne stamafdelingens læge. Hvis MAT-sygeplejersken har brug for yderligere lægelig assistance, kan vagthavende læge på intensivafsnittet kaldes.

For at sikre kontinuitet i patientbehandlingen og vedvarende uddannelsesmuligheder for de yngre læger på stamafdelingen skal stamafdelingens sygeplejerske altid kalde stamafdelingens vagthavende læge og MAT-sygeplejersken samtidig.

På Amager Hospital har en specialuddannet anæstesisygeplejerske tilstedeværelsesvagt 24/7 og kan tilkaldes ved behov.​

​​MAT yder over 1200 tilsyn pr. år.

MAT-sygeplejersken

Gruppen af MAT-sygeplejersker udgør 25-30 personer ud af en samlet gruppe på 70-75 intensivsygeplejersker. Alle de sygeplejersker, der går ud som MAT-sygeplejersker, har været færdige som specialuddannede intensivsygeplejersker i minimum 6 måneder og er herudover oplært af erfarne MAT-sygeplejersker.

Uddannelse af stamafdelingens personale

​Alt plejepersonale og alle vagtbærende læger modtager ½ times obligatorisk undervisning i Mobilt Akut Team på fællesintroduktionen. Undervisningen indeholder følgende:

  • Hvad er MAT? Systemets og teamets opbygning
  • Den historiske baggrund for implementering af MAT
  • Patientsikkerhed og kvalitetssikring i relation til MAT, herunder stamafdelingens rolle
  • Early Warning Signs og observation
  • Tilkaldekriterier
  • Hvad kan MAT på Hvidovre Hospital tilbyde?
  • Eksempler på tilkald, herunder samarbejdsrelationen
  • Evaluering af tilkald​​
Redaktør