Afdelinger


Endokrinologisk Afdeling

​Vi behandler patienter med endokrinologiske sygdomme. Det er blandt andet diabetes, knogleskørhed, svær overvægt, stofskiftesygdomme og sygdomme i hypofysen og binyrerne.

Vi behandler patienter med lungesygdomme. Det er blandt andet astma, KOL, lungeinfektioner og sjældne lungemedicinske sygdomme. Derudover behandler vi patienter i palliative forløb.​

P​alliativ Enhed​​

​Vi giver lindrende behandling til patienter med livstruende eller uhelbredelig sygdom. Formålet er at fremme livskvaliteten hos patienter og pårørende mest muligt. ​


Redaktør