​​​​

Hvad kan Palliativ Enhed tilbyde?

Her kan du læse om hvad Palliativ Enhed kan tilbyde patienter, pårørende, andre afdelinger på hospitalet og øvrige samarbejdspartnere. 

​Pati​​enten: 

 • Indledende vurdering
 • Behovsafdækning af patientens ledsagesymptomer i form af træthed, kvalme, madlede, smerter, obstipation, dyspnø
 • Samtaler om eksistentielle og åndelige spørgsmål
 • Assistance til sociale udfordringer
 • Tilsyn på stamafdelingen
 • Vurdering og opfølgning i eget ambulatorium
 • Hjemmebesøg både før og efter udskrivelse
 • Afklaring af patientens ønsker for den sidste levetid
 • ​Tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb.

Pårørende:

 • ​Støtte og omsorg under sygdomsforløbet
 • Tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb
 • At være bindeled til specialiserede palliative enheder, f.eks. hospice
 • Opfølgende kontakt efter patientens død.

Andre afdelinger på Hvidovre Hospital:

 • At være bindeled mellem primær og sekundær sektor i palliative forløb
 • Sikring af optimal udskrivelse til eget hjem i samarbejde med stamafdeling
 • Sikring af kontinuitet i patientbehandlingen efter udskrivelsen
 • At være bindeled til andre specialiserede palliative enheder, f.eks. hospice
 • Undervisning efter aftale.

​Egen læge, hjemmeplejen og andre tværfaglige samarbejdspartnere:

 • ​​Faglig sparring og samarbejde i det palliative forløb
 • Tilrettelæggelse og koordinering af hensigtsmæssige patientforløb for palliative patienter​.
 ​​
Redaktør