​​​​

Palliativ Enhed - kort fortalt

​Her kan du læse mere om Palliativ Enhed. 

Den basale lindrende behandling finder sted på alle afdelinger på hospitalet, hvor patienter med en livstruende eller uhelbredelig sygdom er indlagt.
Hvis der i den basale lindrende behandling er brug for yderligere ekspertise, kan patienten henvises til specialiseret lindrende behandling i Palliativt Enhed. Patienterne får måske stadig kemoterapi og strålebehandling, men er ikke i terminalstadiet. Det terminale forløb foregår i hjemmet eller på hospice.

Enheden

Palliativ Enhed består af et udgående Palliativt Team, der varetager det palliative forløb, af patienter med en livstruende sygdom i patienternes eget hjem. Hvis, der er behov for indlæggelse til regulering af behandlingen, vil det kunne ske i det palliative sengeafsnit.

Enheden ligger i Center 1, 2. sal. 
Find vej til Palliativ Enhed.

Personale

Fagpersonerne i enheden er sygeplejersker, læger, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og præst/imam eller en fortrolig med en anden religiøs baggrund.

Definition af palliativ indsats

"Palliativ indsats er at fremme livskvaliteten hos patienter og pårørende, som står overfor problemstillinger forbundet med livstruende sygdom. Forebyggelse og lindring sker gennem behandling af smerter og andre problemer af fysisk, psykisk, social og åndelig art." WHO 2002.
Redaktør