​​​​

​​

Henvisning til Palliativ Enhed

​Her kan du læse mere om, hvilke patienter der kan henvises til Palliativ Enhed, og hvordan vi behandler henvisningerne.

​​Henvisningskrite​rier

Patienten skal:

 • Lide af en livstruende sygdom
 • ​Være diagnostisk færdigudredt
 • Have kompleks symptomatologi, som kræver specialiseret, tværfaglig palliativ indsats
 • Have mindst tre ledsagesymptomer (kvalme, opkastning, kakeksi, m.v.)
 • Være informeret om sygdommens uhelbredelige karakter
 • Acceptere henvisning til Palliativ Enhed
 • Være henvist af læge (praktiserende læge sender henvisning til Palliativ Enhed, afd. 25.1, afsnit 126, via Centralvisitationen)
 • ​Have adresse i optageområdet i Planlægningsområde Syd.

Henvisning til Palliativ Enhed skal indeholde:

 • Navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer (opholdsadresse/-telefon bedes anført, hvis anden end hjemmeadresse)
 • Henvisningsdiagnose
 • Oplysning om egen læge
 • Kort beskrivelse af sygehistorie og tilstand. Henvisningskriterierne skal være overholdt
 • Aktuelle problemstillinger og formålet med henvisningen
 • Relevant social anamnese og specielle sociale ydelser (terminaltilskud, medicintilskud, plejeorlov osv.)
 • Aktuel medicinliste
 • ​​Oplysning om stamafdeling​.​

​​​Behandling af henvisning

Målet er, at Palliativt Team kontakter patienten inden for to hverdage efter henvisningen er modtaget og accepteret af overlægen i Palliativ Enhed. Den første telefonkontakt handler om en generel, kort introduktion til Palliativt Team og om, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde.

Følgende spørgsmål afklares:

 • Hvordan har patienten det nu? Der spørges til patientens almene tilstand og om eventuelle ledsagesymptomer.
 • ​Medicinstatus gennemgås. Hvis der er behov, korrigeres og vejledes patienten om indtagelsen af den smertestillende medicin.

​Derudover:
 • Aftales en ambulant tid eller dato for besøg i hjemmet.
 • Sendes brev til patienten med forskellige papirer og skemaer, som kan udfyldes før mødet i ambulatoriet.
 • Sendes information til egen læge og henvisende afdeling om påbegyndt forløb i Palliativt Team.
 • ​Efter hvert ambulante eller udebesøg sendes journalkopi til egen læge.​
​​
Redaktør