​​

Kontakt ledere i sektionen

​Her finder du kontaktinformationer på ledere og andre nøglepersoner i Klinisk Fysiologisk/ Nuklearmedicinsk Sektion.
​Sektionsledelsen


Klinisk Fysiologisk/ Nuklearmedicinsk Sektion hører organisatorisk under Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. Se enhedsledelsen i Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. 

Personfølsomme henvendelser

Hvis din henvendelse indeholder CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold (personfølsomme oplysninger) skal du bruge sikker digital post.
Læs mere om sikker digital post på borger.dk

Redaktør