Rekvisitionssedler (genetik)

​Rekvisionssedler til Familiær Hypokalciurisk Hyperkalcæmi ( FHH), Autosomal Dominant Hypokalcæmi (ADH)  og Familiær Middelhavsfeber .

Familiær Hypokalciurisk Hyperkalcæmi ( FHH) og Autosomal Dominant Hypokalcæmi (ADH)  

CaSR (pdf)
CaRS (Word)

Familiær Middelhavsfeber   

MEFV (pdf)
MEFV (Word)

Redaktør