​​​​​​​​​​​​​

Analyseinfo

Analyseinfo indeholder en detaljeret redegørelse for hver enkel analyse med bl.a. information om analysemetoden, referenceintervaller, praktiske oplysninger om forsendelse, prøvetagning, blodprøveglas, svartider og evt. fortolkning, etc.

Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital erklærer, at alle de tilbudte analyser opfylder de kvalitetskrav, der er formuleret i ISO standard 15.189 samt IVDR.​

I Region Hovedstaden bestilles analyserne via SP. ​

Alfabetisk oversigt over analyseinfo m.m.


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J K L
M
N
O
P
Q
R S T​
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

A

Tilbage til toppen

B

Tilbage til toppen

C

Tilbage til toppen

D

Tilbage til toppen

E

Tilbage til toppen

F

Tilbage til toppen

G

Tilbage til toppen

H

Tilbage til toppen

I

Tilbage til toppen

J

Tilbage til toppen

K

Tilbage til toppen

L

Tilbage til toppen

M

Tilbage til toppen

N

Tilbage til toppen

P

Tilbage til toppen

R

Tilbage til toppen

S

Tilbage til toppen

T

Tilbage til toppen

U

Tilbage til toppen

V

Tilbage til toppen

Z

Tilbage til toppen

Ø

Tilbage til toppen


Redaktør