Datablade, afsnit Hvidovre

​Biokemisk Af​​​deling (KBA)

Inden for specialet Klinisk Biokemi er et datablad en detaljeret redegørelse for hver enkel analyse. Den indeholder analysemetoden, referenceintervaller, praktiske oplysninger om forsendelse, prøvetagning, blodprøveglas, svartider og evt. fortolkning etc.
I Region Hovedstaden bestilles analyserne via Labka II. ​
Redaktør