Laboratoriehåndbog

​​​​​​​​​​​​​

Laboratoriehåndbogen indeholder bl.a. datablade, som er en detaljeret redegørelse for hver enkel analyse. Den indeholder analysemetoden, referenceintervaller, praktiske oplysninger om forsendelse, prøvetagning, blodprøveglas, svartider og evt. fortolkning etc.
I Region Hovedstaden bestilles analyserne via SP. ​


Redaktør