Akkreditering

​Her kan du læse om akkreditering af Klinisk Biokemisk Afdelings afsnit på Amager og Hvidovre Hospital.  

​​​​​

K​li​nisk Biokemisk Afdeling, afsnit Amager blev 2001 akkrediteret efter ISO 17025 af DANAK​, den akkrediterende myndighed under Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond.

Efter genakkrediteringsbesøg i 2006 er Klinisk Biokemisk Afdeling, afsnit Amager akkrediteret efter ISO 15189 af DANAK.


Klinisk Biokemisk Afdeling, afsnit Hvidovre har siden 1996 arbejdet med et kvalitetstyresystem efter ISO 9001 standarden og er certificeret efter en uvildig gennemgang af Dansk Standard.
Og er den første hospitalsafdeling i Danmark der har fået det "blå stempel" for gennemført kvalitetsstyring efter denne standard.

​Den 30 juni 2015 blev afdelingen Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital akkrediteret efter ISO 15189 af DANAK, som en fælles afdeling.

Akkrediteringen indebærer at ledelsen forpligter sig til at følge DANAK's akkrediteringskriterier, som dokumenteret i de relevante bekendtgørelser, standarder og akkrediteringsbestemmelser. Samtidig skal de stille alle ønskede oplysninger om kvalitetsstyringssystemet og dets praktiske anvendelse til rådighed for DANAK´s assessorer.

Ledelsen skal ligeledes sikre en løbende udvikling af kvalitetsstyringssystemet og dermed forbedringer.​


Redaktør