Akkreditering

​Her kan du læse om akkreditering af Klinisk Biokemisk Afdelings afsnit på Amager og Hvidovre Hospital.  

​​​​​​

Kvalitetsstyring

Klinisk Biokemisk Afdeling, afsnit Amager blev 2001 akkrediteret efter ISO 17025 af DANAK , den akkrediterende myndighed under Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond. Efter genakkrediteringsbesøg i 2006 er Klinisk Biokemisk Afdeling, afsnit Amager akkrediteret efter ISO 15189 af DANAK.

Klinisk Biokemisk Afdeling, afsnit Hvidovre har siden 1996 arbejdet med et kvalitetstyresystem efter ISO 9001 standarden og er certificeret efter en uvildig gennemgang af Dansk Standard. Dermed er afsnittet den første hospitalsafdeling i Danmark som har fået det "blå stempel" for gennemført kvalitetsstyring efter denne standard.

Den 30. juni 2015 blev Klinisk Biokemisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital akkrediteret efter ISO 15189 af DANAK, som én fælles afdeling. Blodprøvetagning samt størstedelen af afdelingens analyserepertoire er akkrediteret under registreringsnummer 439, hvilket fremgår af metodelisten.

Kvalitetspolitik

Ledelsen har følgende overordnede målsætninger:
  • at udføre undersøgelser til brug for diagnostik og behandlingskontrol på et højt fagligt niveau til gavn for hospitalets patienter
  • at imødekomme de kliniske afsnits ønsker og behov for undersøgelser og andre laboratoriemedicinske ydelser gennem hele døgnet med fokus på kort svartid og ventetid
  • at efterkomme direktiver og retningslinjer fra hospitalsdirektionen og de overordnede sundhedsmyndigheder
  • at bidrage til fortsat udvikling af afdelingens og hospitalets medarbejdere gennem informations- og undervisningsvirksomhed
  • at bidrage til det laboratoriemedicinske fagområde gennem udviklings- og forskningsarbejde i samarbejde med andre professionelle grupper
  • fortsat at arbejde med kvalitetsudvikling ud fra den internationale standard ISO 15189
  • at sikre et godt arbejdsmiljø der er præget af anerkendelse og lydhørhed samt en ordentlig omgangstone
  • at overholde budgetterne.
Akkrediteringen indebærer at ledelsen forpligter sig til at følge DANAK's akkrediteringskriterier, som dokumenteret i de relevante bekendtgørelser, standarder og akkrediteringsbestemmelser. Samtidig skal de stille alle ønskede oplysninger om kvalitetsstyringssystemet og dets praktiske anvendelse til rådighed for DANAK´s assessorer.

Ledelsen skal ligeledes sikre en løbende udvikling af kvalitetsstyringssystemet og dermed forbedringer. ​ Kvalitetsledelsessystemet har til formål at sikre korrekt udførelse af alle opgaver og overholdelse af afdelingens fastsatte kvalitetsmål for de enkelte ydelser.

Redaktør