Samtykkeerklæringer

Samtykkeerklæring

Når de genetiske afdelinger skal undersøge nye familier med henblik på at finde ud af, om der kan være tale om arvelig tarmkræft eller de skal opdatere gamle, kan de bede om samtykkeerklæringer. Samtykkeerklæringerne giver dem tilladelse til at indhente oplysninger fra forskellige sundhedsfaglige registre.

 

Hvorfor bedes der om samtykkeerklæring vedrørende afdøde familiemedlemmer ?​

  1. Fordi der skal indhentes dødsattest
  2. Fordi der skal indhentes væv fra tidligere operation med henblik på vævsanalyse
  3. Fordi der skal indhentes væv fra tidligere operation til vævsanalyse med henblik på gen-analyse 

 

Hvorfor bedes der om samtykkeerklæring vedrørende dig selv?

  1. Fordi der skal indhentes væv fra din eventuelle operation til analyse
  2. Fordi der skal indhentes eventuelle journaloplysninger og patologibeskrivelser

Hvorfor bedes der om samtykkeerklæring vedr. dine levende slægtninge der har været syge/er syge eller har fået fjernet polyp/polypper - (de skal selv underskrive samtykkeerklæringen)?

  1. Fordi der skal indhentes væv fra din eventuelle operation med henblik på analyse
  2. Fordi der skal indhentes eventuelle journaloplysninger og patologibeskrivelser 
Redaktør