Patientforening

​Der er p.t. forsøg på at starte en patientforening for HNPCC patienter.

​Så snart der er nyt i sagen, vil vi meddele det her og i Facebookgruppen. Hvis du er interesseret i at være med i arbejdet med opstart af foreningen kan du kontakte Helle Petersen på mail helle.petersen.02@regionh.dk, så videreformidler hun kontakten. 

Redaktør