Forskerne


Forskergruppen består af

  • Afdelingslæge, phd.stud. Lars Lindberg
  • Molekylærbiolog, postdoc, Christina Therkildsen
  • Seniorforsker, phd., sygeplejerske Helle Petersen
  • Professor, læge Mef Nilbert


Alle kan kontaktes via mail Hnpcc-registret@hvh.regionh.dk​.

Angiv hvilken forsker mailen er til i emnefeltet. 
Redaktør