Hvad er sandsynligheden for at mit barn arver risikoen?

Lynch syndrom:

Hvis enten mor eller far har risiko for arvelig tarmkræft, er der 50% risiko for at et barn har arvet den samme risiko.

Alle celler har to kopier af samme gen, men det er kun den ene kopi, der har en mutation der medfører risiko. Vi består alle af en kopi fra vores mor og en kopi fra vores far

Illustrationen nedenfor viser, hvordan kopierne med mutationen og kopierne uden mutationen kan kombineres fra den forælder, der er bærer, med kopierne fra den forælder, der ikke er bærer. 
Det er ingen sammenhæng imellem forældre og børns køn og hvor meget eller lidt de ligner hinanden og sandsynligheden for at børnene har arvet genet.

Selv om man har arvet en forhøjet risiko for at få kræft, er det ikke sikkert, at man udvikler sygdommen. I nogle familier er er risikoen for at udvikle sygdommen 20%, mens den i andre familier er 50-80%, hvis man ikke følger sine kontroller. Kontrollerne betyder, at man kan forebygge kræft, idet forstadier i tarmen kan fjernes eller kræft kan opdages i et tidligt stadie, hvor chancen for helbredelse er meget stor.

Familiær tarmkræft og Let øget risiko:

I familier med familiær tarmkræft og i familier med let øget risiko er det indtil nu ikke muligt at finde den eller de genændringer, der er skyld i den forøgede risiko. Hvis mor eller far har haft kræft eller alvorlige forstadier til kræft, vurderes det, at den forælder har arvet risikoen og dermed har 50% risiko for at give den videre til et barn. Derfor betragtes børn af forældre med kræft, som mulige risikopersoner. 

Det er forskelligt fra familie til familie, hvor høj risikoen er, og hvor tidligt i livet man skal være opmærksom på symptomer på kræft og starte i et kontrolprogram. Kontrolprogrammet tilpasses den enkelte families risiko.

Redaktør