Er ægsortering en mulighed?

​Ægsortering, også kaldet Præimplanatorisk genetisk diagnostik (PGD) er en mulighed, hvis et par ønsker at sikre, at det kommende barn ikke arver den ene forældres risiko for tarmkræft. 

IVF - hentning af æg

​IVF - udtagning af æg. 

Hvad er PGD - Præimplantatorisk genetisk diagnostik?

Hos par, hvor den ene forælder er bærer af en genetisk mutation, der giver Lynch syndrom er der mulighed for præimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD). Dette er en medicinsk procedure, som kobles til in-vitro fertilisering (IVF), eller det der populært kaldes reagensglasmetoden.

Formålet med PGD er at sikre, at et barn ikke har en bestemt mutation, som er associeret med sygdom.

  • Kvinden skal igennem den samme procedure, som ved almindelig IVF behandling. Det vil sige at der tages æg ud efter hormonstimulering og disse æg befrugtes i laboratoriet. Hvor man ved almindelig behandling for barnløshed bare vil sætte de befrugtede æg op i kvinden efter nogle dage, vil man ved PGD genteste dem først.
  • Dette gøres ved at man fjerner en celle fra de befrugtede æg, når de når en størrelse på 8 celler. Denne celle analyseres for om den har mutationen for Lynch syndrom. På denne måde er der mulighed for at vælge kun at sætte befrugtede æg op, som ikke har mutationen.

Dette lyder umiddelbart meget simpelt, men PGD er en meget kompleks procedure, både fysisk og følelsesmæssigt. Det er langt fra alle par der overvejer PGD, som ender med at vælge denne løsning.

  • Hvis du og din partner overvejer PGD, skal I bede jeres egen læge om en henvisning til en klinisk genetisk afdeling. For at komme i behandling skal I til genetisk rådgivning, hvor I bliver informeret og kan diskutere fordele og ulemper inden I tager beslutningen.

Med de aktuelle resultater opnås graviditet i 1 ud af 3 tilfælde hvor par behandles med PGD og IVF. 

Redaktør