Hvornår kan mine børn blive gentestet?

​Når man kender de gener, der er skyld i Lynch syndrom, kan du få undersøgt, om du har Lynch syndrom ved hjælp af en blodprøve. Det samme gælder for dine børn. Børn tilbydes normalt først genetisk test når de er fyldt 18 år. På det tidspunkt er de myndige og kan selv træffe beslutning om de vil testes eller ej. 

Redaktør