Hvilket kontrolprogram skal jeg følge?

​Familiens risiko bliver vurderet ved den genetiske rådgivning, og kontrolprogrammerne følger genetikerens vurdering.

Der er tre forskellige kontrolprogrammer for medlemmer af familier med øget risiko for tarmkræft. De er tilpasset i forhold til, hvor meget familiens risiko er øget i forhold til den øvrige befolkning.

Lynch-familier: Hvis du har arvet en kendt sygdomsfremkaldende genændring, skal du følge Lynch-kontrol programmet. Du har ret til kontrol hvert 2. år fra 25-års alderen, hvor kontrol af tarmen med kikkertundersøgelse begynder. Kvinder har også ret til gynækologisk undersøgelse hvert 2. år fra 35-års alderen. Disse kontroller fortsætter livslangt.

I enkelte familier er kontrolprogrammet justeret lidt, så kontrollen f.eks. begynder tidligere, eller der også tilbydes kontrol af urinveje eller kikkertundersøgelse af mavesækken.

Familiær tarmkræft: Hvis du tilhører denne familie-type, har du ret til kontrol hvert 5. år og livslangt. 
Kontrollen begynder, når du er 10 år yngre end den alder, som det yngste kræft-ramte familiemedlem havde, da vedkommende fik kræft.

Let øget risiko: I denne gruppe bliver du tilbudt en enkelt kikkertundersøgelse, når du er omkring 50 år (eller op til 75 år hvis risikoen opdages efter du er fyldt 50). Derefter overgår du til befolkningsscreeningen for tarmkræft.

Kontrollerne er et vigtigt sikkerhedsnet, og intervallerne mellem kontrollerne kan blive kortere afhængigt af fund ved kontrolundersøgelserne.Se nye kontrolprogrammer

Redaktør