Let øget risiko

​Hvad er det og hvad betyder det for mig?

En familie bliver vurderet til at have let øget risiko hvis:

  • Et enkelt familiemedlem, har fået tarmkræft tidligt (før 50 år), men ingen andre i familien er ramt af denne kræftform.
  • To familiemedlemmer, der er i direkte linje (forældre –barn eller to søskende), har fået tarmkræft efter de er fyldt 50 år, men ingen andre i familien er ramt af denne kræftform.

I familier med let øget risiko tilbydes 1. grads slægtninge, det vil sige forældre, børn og søskende til den der har haft kræft, en enkelt koloskopi ved 50 års alderen. Hvis der ikke findes kræft eller forstadier til kræft ved koloskopien følges herefter det generelle befolkningsscreeningsprogram med afføringsprøver for blod hvert andet år.

Viser undersøgelsen kræft eller forstadier til kræft, følges de gældende retningslinjer for kræftbehandling og opfølgende undersøgelser.

Hvis din familie har fået betegnelsen "Let øget risiko", og et eller flere familiemedlemmer efterfølgende får konstateret tarmkræft eller forstadier til tarmkræft, er det vigtigt at du henvender dig til din egen læge og beder om en henvisning til genetisk rådgivning. Det er nemlig muligt, at din familie med de nye oplysninger, så vil blive vurderet til at skulle gå i et andet kontrolprogram.

Redaktør